Laddar meny

Skoleseminar

En halvdagskonferanse der vi skal diskutere viktige faktorer for å ha en vellykket teknologiintegrasjon og 1:1-utrulling i skolen/kommunen. Konferansen vil bli ledet av Andrew Rhodes (National Education Manager i Atea) og Abdul Chohan fra Essa Academy

                                     


Her er en oversikt over programmet så langt (gjenstand for mindre endringer) 

      Planlegging for bedre læring fra Dag 1 og hvorfor en plan er kritisk for suksess.

      Alle kan kode - og hvorfor dette betyr noe

      Flytter fra substitusjon til omdefinering - hvordan modeller som SAMR kan brukes til å skape et rammeverk for å transformere læring

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer