Tilbake til Tromsø

Agenda Dagen etter dagen

Lunsj før man drar hjem.
14 september 2018
Drivere i den digitale transformasjonen

Hvordan etablerer virksomheter en fremtidsvisjon om hva markedet vil etterspørre om ti til femten år? Med hjelp av verktøy og metoder kan virksomheter skaffe seg markedsinnsikt og forståelse om hva som driver digitaliseringen så de kan tegne opp scenarier som viser konturene av virksomhetens mulige andel av et definert fremtidig marked.

Det hjelper ikke at man springer fort, om man springer i feil retning. Arbeid med virksomhetens  scenarier gir muligheten til å strekke seg mot mål lengre bort i horisonten.

Lars Iversen har jobbet med scenario-planlegging for store kunder som Electrolux og Pipelife og vil gi en kort innføring i denne spennende måten å jobbe på.

 

09.15-09.30
10.15-10.30
Teknologi som vil endre Kommune-Norge

Hvordan kan vi bygge kommuner for å tilgodese nye behov hos innbyggere og  ansatte samtidig som vi kutter kost og effektiviserer?

Hva er egentlig dagens tilstand? Hva kan vi gjøre? Hva gjør vi? - Eksempler fra andre kommuner.  

Foredragsholder: Haakon Hasli

Tilbake til Tromsø
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer