Konferansebillett 3000,- eks mva / Kveldsarrangement 750,- eks mva

Atea Community Oslo

Startdato
08. nov. 2018
By
Oslo
Adresse
Telenor Arena Vis på kart
08.00-09.15
Registrering og messevandring
09.15-10.00
Key note - Michael Jacobs
10.00-10.30
Pause
10.30-11.15
Parallellsesjoner
11.15-11.45
Pause
11.45-12.30
Parallellsesjoner
12.30-13.40
Lunch
13.40-14.25
Parallellsesjoner
14.25-14.55
Pause
14.55-15.40
Parallellsesjoner
15.40-17.00
Servering i opplevelsesområdet
17.00
Kveldsarrangement

Morten Goodwin

Morten Goodwin har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler og har fokus på de enorme fremskritt som skjer i forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens.

Sigrid Bratlie

Sigrid Bratlie jobber som kreftforsker (cellebiologi) og snakker i sitt foredrag om det som blir omtalt som århundrets bioteknologiske gjennombrudd, CRISPR-teknologi. Metoden gjør det mulig å endre gener i alle levende organismer og er i ferd med å revolusjonere matproduksjon, medisinsk behandling og bioteknologisk industri.

Ivar Haugstad

Ivar Haugstad er sosialantropolog og er ekspert på hvordan mennesker i ulike fellesskap samhandler. I 2016 ga han uten boken «Kunsten å virke sammen på jobb. Perspektiv og praktiske verktøy». Foredragene til Ivar får publikum til å reflektere over egen rolle og gir nye perspektiv på det å være en del av et fellesskap.

Karina Hollekim

Karina var en profesjonell utøver for Red Bull, men i 2006 tok livet en drastisk vending da fallskjermen tvinnet seg. Hun fikk beskjed om at hun aldri kom til å gå igjen, men hun godtok ikke dette og i dag kan hun stå på ski, klatre og gå. Hun snakker om veien tilbake og deler historien om rå viljestyrke, lidenskap og de avgjørende øyeblikkene som kan forandre livene våre.

Christoffer Wenaas

Christoffer jobber som organisasjonspsykolog. I foredraget sitt snakker han om selvledelse i forbindelse med økende digitalisering og
«robotenes inntog». Han spisser foredraget enda mer mot publikum med eksempler på digitalisering i Atea.

Jahn Erling Øverli

Jahn Erling Øverli har en master i retorikk, og er en erfaren foredragsholder som skal lære oss hvordan man forbedrer sin presentasjonsteknikk, hvordan man formidler et budskap til en gruppe eller forsamling og hva som er en god oppskrift på en engasjerende presentasjon.

Kyrre Texnæs

I dette underholdende foredraget med Kyrre Texnæs ser vi nærmere på hvordan vårt bevegelsesmønster blir endret i en stadig mer digitalisert verden, helt ned til den enkeltes gangart. Vi går inn i en digitalisert verden, bokstavelig talt. Videre tar vi for oss hvilke egenskaper vi kan hente fram i møte med en verden i voldsom endring og hvordan disse egenskapene kommer til uttrykk gjennom kroppens bevegelser og kommunikasjon.

Thomas Sjøberg

Thomas Sjøberg er produktsjef for Internet of Things (IoT) i Atea. Globale trender presser på, teknologien utvikles og menneskenes behov endrer seg. Høy endringstakt krever samarbeid og åpenhet fremfor konkurranse. Med lidenskap og engasjement tar Sjøberg for seg hvordan vi best kan utnytte teknologi og hvordan den vil påvirke og transformere vårt samfunn til å møte dagens- og fremtidens behov.

Nils Ola Bark

Vi lever i en tid med eksponensiell vekst innen teknologisk utvikling, og nye selskaper vokser frem som paddehatter. Smarte folk finner nye forretningsmuligheter og løser utfordringer vi ikke en gang visste eksisterte for noen år tilbake. Hvordan kan etablerte organisasjoner og selskaper møte denne konkurransen? Hvordan vinner de samme aktørene kampen om talenter og ideer? Nils Ola Bark analyserer etablerte virksomheters utfordringer, og hvordan disse kan møtes i et marked i kraftig endring.

 

Sven Thaulow

Sven Størmer Thaulow er administrerende direktør i Cisco Norge som teller 550 ansatte i Norge. Sven er sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU og har tung erfaring innen digital tjenesteutvikling og digitalisering fra Telenor og Cisco.

Basisen for at digitalisering skal fungere i samfunnet og bedriften - er den digitale grunnmuren - nettverket. Fremtidens nettverk må kunne håndtere millioner av ting, høy båndbredde, bred tilgjengelighet, lynrask responstid, differensierte sikkerhetsnivåer og raskt skiftende omgivelser - under ekstreme krav til robusthet. Dette skjer i en tid hvor nettverket er i ferd med å bli samfunnets grunnmur og derav mer interessant for cyberangrep. Både kriminelle og ikke minst statlige aktører med avanserte angrepsmetoder - bruker i økende grad kunstig intelligens som en del av sitt våpenarsenal.

Dette må fremtidens nettverk kunne håndtere. Velkommen til framtidens digitale grunnmur - det vi i Cisco kaller det intuitive nettverk.

Michael Jacobs

Michael Jacobs er administrerende direktør i Atea AS. Fremtiden er ikke noe som skjer, men noe vi skaper. Vi må forstå hvordan teknologi påvirker livene våre og hva teknologi kan bidra med for å gjøre de bedre. Michael Jacobs ser på viktigheten av å være nysgjerrig og utforskende i samspillet mellom teknologi og mennesker.

Du er drivkraften!

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer