Morten Goodwin

Morten Goodwin har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler og har fokus på de enorme fremskritt som skjer i forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens.

Morten kan du se i følgende byer: Ålesund, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Sigrid Bratlie

Sigrid Bratlie jobber som kreftforsker (cellebiologi) og snakker i sitt foredrag om det som blir omtalt som århundrets bioteknologiske gjennombrudd, CRISPR-teknologi. Metoden gjør det mulig å endre gener i alle levende organismer og er i ferd med å revolusjonere matproduksjon, medisinsk behandling og bioteknologisk industri.

Sigrid kan du se i følgende byer: Tromsø, Kristiansand og Oslo

Ivar Haugstad

Ivar Haugstad er sosialantropolog og er ekspert på hvordan mennesker i ulike fellesskap samhandler. I 2016 ga han uten boken «Kunsten å virke sammen på jobb. Perspektiv og praktiske verktøy». Foredragene til Ivar får publikum til å reflektere over egen rolle og gir nye perspektiv på det å være en del av et fellesskap.

Ivar kan du se i følgende byer: Trondheim og Oslo

Karina Hollekim

Karina var en profesjonell utøver for Red Bull, men i 2006 tok livet en drastisk vending da fallskjermen tvinnet seg. Hun fikk beskjed om at hun aldri kom til å gå igjen, men hun godtok ikke dette og i dag kan hun stå på ski, klatre og gå. Hun snakker om veien tilbake og deler historien om rå viljestyrke, lidenskap og de avgjørende øyeblikkene som kan forandre livene våre.

Karina kan du se i følgende byer: Ålesund, Trondheim, Bergen og Oslo.

Christoffer Wenaas

Christoffer jobber som organisasjonspsykolog. I foredraget sitt snakker han om selvledelse i forbindelse med økende digitalisering og
«robotenes inntog». Han spisser foredraget enda mer mot publikum med eksempler på digitalisering i Atea.

Christoffer kan du se i følgende byer: Stavanger og Oslo.

Jahn Erling Øverli

Jahn Erling Øverli har en master i retorikk, og er en erfaren foredragsholder som skal lære oss hvordan man forbedrer sin presentasjonsteknikk, hvordan man formidler et budskap til en gruppe eller forsamling og hva som er en god oppskrift på en engasjerende presentasjon.

Jahn Erling kan du se i følgende byer: Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Kyrre Texnæs

I dette underholdende foredraget med Kyrre Texnæs ser vi nærmere på hvordan vårt bevegelsesmønster blir endret i en stadig mer digitalisert verden, helt ned til den enkeltes gangart. Vi går inn i en digitalisert verden, bokstavelig talt. Videre tar vi for oss hvilke egenskaper vi kan hente fram i møte med en verden i voldsom endring og hvordan disse egenskapene kommer til uttrykk gjennom kroppens bevegelser og kommunikasjon.

Kyrre kan du se i følgende byer: Oslo.

Lars Iversen

jobber med strategisk rådgivning innen digital transformasjon. Han snakker om hvordan digitalisering kommer til å endre både bedrifter, marked og måten vi jobber på. En fundamental forandring som vil påvirke alle.

Lars kan du se i følgende byer: Tromsø og Trondheim.

Nils Ola Bark

Vi lever i en tid med eksponensiell vekst innen teknologisk utvikling, og nye selskaper vokser frem som paddehatter. Smarte folk finner nye forretningsmuligheter og løser utfordringer vi ikke en gang visste eksisterte for noen år tilbake. Hvordan kan etablerte organisasjoner og selskaper møte denne konkurransen? Hvordan vinner de samme aktørene kampen om talenter og ideer? Nils Ola Bark analyserer etablerte virksomheters utfordringer, og hvordan disse kan møtes i et marked i kraftig endring.

Nils Ola kan du se i følgende byer: Ålesund, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo.

Monte Königs

The topic of ethics is rapidly transforming from an abstract, intellectual inquiry to an urgent, practical challenge for any future oriented organisation. This challenge in social responsibility is rapidly fuelled by exponential developments in technology and AI: how do we want these machines to impact ourselves and our world? From AI Ethics teams to a personal ethics-toolkit and from activist CEO’s to measuring ESG (environment, social & governance) performance: future ethics are relevant for all professionals and organisations.

Monte kan du se i følgende byer: Ålesund.

Thomas Sjøberg

Thomas Sjøberg er produktsjef for Internet of Things (IoT) i Atea. Globale trender presser på, teknologien utvikles og menneskenes behov endrer seg. Høy endringstakt krever samarbeid og åpenhet fremfor konkurranse. Med lidenskap og engasjement tar Sjøberg for seg hvordan vi best kan utnytte teknologi og hvordan den vil påvirke og transformere vårt samfunn til å møte dagens- og fremtidens behov.

Thomas kan du se i følgende byer: Ålesund, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer