Laddar meny

Velkommen til sikkerhetsdagen i Haugesund

30. mai.
Haugesund
Scandic Maritim, Lille Maritim
 

Sikre deg plass på IT-sikkerhetsdagen i Lille Maritim!

På dette arrangement ser vi nærmere på hvilke konsekvenser den nye EU-forordningen  (GDPR) og den norske personvernloven medfører for din organisasjon. Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt. Loven håndheves fra mai 2018.

Gjennom foredrag fra Datatilsynet, Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM), kunder og ledende teknologiprodusenter, er målet å gi deg et innblikk i hvilke tiltak, prosesser og rutiner som bør være på plass innen 25. mai 2018. Vi vil også belyse andre aktuelle temaer innenfor IT-sikkerhet og trusselbildet fremover.
   
Du får også en mulighet til å slå av en prat med verdens ledende produsenter og teknologitilbydere innenfor IT-sikkerhet. Andre halvdel av seminaret vil ha mer teknisk fokus enn første halvdel.
 
Velkommen til en spennende og viktig dag!

 

Agenda:

 

 

 

Tid

Beskrivelse

 

08:30

Registrering og enkel servering

 

09:00

Velkommen
v/ Tiril Fjeld, Avdelingsleder Atea Haugesund og Stord

 

09:10

Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet?
EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.
Foredragsholder: Datatilsynet

 

09:50

Synlighet og sporbarhet
Forenkle vurderinger av personvernrisiko, dokumenter sikkerhetsarbeidet og sikre god avvikshåndtering av hendelser!
IBM QRadar SIEM er løsningen som gir optimal synlighet i hva som skjer i alle deler av informasjonssystemene dine – på tvers av brannmurer, nettverk, servere, databaser, brukerkataloger og tredjeparts sikkerhetsløsninger. Automatiser arbeidet med å identifisere, dokumentere og håndtere hendelser – og ta i bruk kunstig intelligens for å kunne jobbe enda mer effektivt.
Foredragsholder: IBM Qradar

 

10:20

Pause og mingling

 

10:35

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
EUs Personvernforordning – GDPR oppfordrer til sektorvis utforming av retningslinjer og bransjenormer. Helse- og omsorgstjenesten har hatt en slik bransjenorm siden 2006 og John A. Horve har representert Kommunenes Sentralforbund i styringsgruppen for "Normen" siden 2012. Han har også vært med i utarbeidelsen av diverse faktaark og veiledere og har presentert Normen på seminarer og konferanser siden 2009.
Foredragsholder: John A. Horve, Systemansvarlig IKT Helse og omsorg, LMT Sestesdal

 

11:05

Atea Incident Response Team - til tjeneste
Atea har et eget team (IRT) som rykker ut for å håndtere krisen for dere, og sørger for din bedrift kommer tilbake i normal drift på best mulig måte. GDPR - Hovedregelen er at alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet, avviksmeldingen skal leveres til Datatilsynet innen 72 timer. Virksomheten må ha dokumentasjon på alle avvik og hvilke tiltak som er iverksatt. Atea IRT bistår med opprettelse av avviksmelding og dokumentasjon av hendelser slik en overholder fristen.Gir innblikk i noen av sakene som IRT har hatt siste tid, samt noen tips for å unngå fremtidige hendelser.
Foredragsholder: Atea

 

11:35

Lunsj serveres

 

 

 
   
 

12:30

Mennesker, teknologi og sikkerhet
Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil gi deg et unikt innblikk i det digitale trussel- og risikobildet fra det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er nasjonal varslings- og koordinerings instans for alvorlige dataangrep og andre IT-relaterte sikkerhetshendelser.
Foredragsholder: Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 

13:15

Pause og mingling

 

13.30

Sikkerhet i samsvar med loven
Det kan være vanskelig å ha full kontroll på lovverket og hvordan det påvirker virksomhetens nettverk og systemer. Check Point Software har vært markedsledende på IT-sikkerhetsløsninger i 19 år, og tilbyr bla. en løsning som hjelper virksomheter med å holde seg i samsvar med lovverket og GDPR. 
Foredragsholder: Check Point

 

14.00

Delvis skyet med fare for regn? 
Vi beveger oss fra en informasjons-æra til en personvern-æra. Dette betyr forenklet at all data om personer som deles, og er lagret i bedriftens datasentere skal beskyttes. Her kommer GDPR inn, og kan bety en del utfordringer (og muligheter!) for bedrifter. GDPR løses ved hjelp av planlegging, prosedyrer, monitorering og kontroll. En del av denne prosessen krever verktøy, og Trend Micro bistår ved å beskytte data på endepunkter, servere og i skyen. Med fokus på å flytte data til skyen, ser vi på hvordan enkelt sikkerheten kan opprettholdes uavhengig av brukerens preferanser til plattform.
Foredragsholder: Trend Micro

 

14:30

Pause og mingling

 

14:45

Hvordan øke sikkerheten signifikant på 10 minutter? –For brukere innenfor og utenfor bedriftsnettet
En stor utfordring for organisasjoner som må jobbe i tråd med GDPR er å defektere trusler. Disse må analyseres og stoppes. Cisco skal vise en løsning som benytter en av fundamentene på Internett til å gi deg full visibilitet og beskyttelse. Uavhengig av lokasjon, enhet og bruker kan man blokkere trusler før de i det hele tatt når nettet eller brukeren.
Foredragsholder: Cisco

 

15:15

Oppsummering av dagen og veien videre
Foredragsholder: Jan Fitjar, Atea AS

 

 

 

Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer