Laddar meny

Velkommen til sikkerhetsdagen på Hamar

25. apr.
Scandic Hamar
Vangsvegen 121, 2318 Hamar
Vis på kartet

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven.
Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt.

 

Agenda

 

 

08:15 - 08.45

Registrering og enkel servering

 

08:45 - 09:15

Fryktløs
Dersom du tror du er sikker, er du sikkert ikke det! Tormod Granheim lever av å realisere mål som kan virke uoverkommelige. Han har besteget samtlige 4000-meters topper i Europa og stått på ski ned Mount Everest. Forutsetningen for å nå målene er 100% kontroll på planleggingen og 100% tillit til sine partnere. Først da er man skodd for å tåle det uforutsette. For alle som er involvert i IT-sikkerhet er det enkelt å trekke parallellen mellom Tormod sin verden og håndteringen av datasikkerhet. Vi starter Sikkerhetsdagen med perspektiv fra høye fjelltopper.
Foredragsholder: Tormod Granheim

 

09:15 - 09:55

Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet?
EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.​​​​​​​
Foredragsholder: Grete Alhaug, Seniorrådgiver, Datatilsynet

 

09:55 - 10:10

Pause / Mingling 

 

10:10 - 10:40

Synlighet og sporbarhet
Forenkle vurderinger av personvernrisiko, dokumenter sikkerhetsarbeidet og sikre god avvikshåndtering av hendelser. IBM QRadar SIEM er løsningen som gir optimal synlighet i hva som skjer i alle deler av informasjonssystemene dine – på tvers av brannmurer, nettverk, servere, databaser, brukerkataloger og 3dje part sikkerhetsløsninger. Automatisèr arbeidet med å identifisere, dokumentere og håndtere hendelser – og ta i bruk kunstig intelligens for å kunne jobbe enda mer effektivt.
Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, Business Development Manager, Arrow ECS Norway

 

10:40 - 11:10

Sikkerhet i samsvar med loven
Fortinet viser hvordan du effektivt og sikkert kan dokumentere Security compliance med hensyn til lovverk 2018.
Foredragsholder: Amir Nickel, Security Engineer, Fortinet

 

11:10 - 11:40

Atea Incident Response Team - til tjeneste
Atea har et eget team (IRT) som rykker ut for å håndtere kritiske hendelser og sørger for at din bedrift kommer tilbake i normal drift på best mulig måte. Virksomheten må ha dokumentasjon på alle avvik og hvilke tiltak som er iverksatt. Atea IRT bistår med opprettelse av avviksmelding og dokumentasjon av hendelser i henhold til loven og innen vedtatte frister. Vi gir dere innblikk i noen av sakene IRT har behandlet, samt konkrete tips for å unngå fremtidige hendelser.
Foredragsholder: Robert Duedahl, Senior IRT konsulent, Atea

 

 

11:40- 12:40

Lunsj i restauranten

 

12:40 - 13:25

Mennesker, teknologi og sikkerhet
Sikkerhet i det digitale rom er ikke bare et teknologisk spørsmål. Like viktig er samspillet mellom mennesker og teknologien. Vår kunnskap og evne til å implementere teknologien riktig samtidig som vi er i stand til å lukke sårbarheter blir stadig viktigere. Norske virksomheter bør spørre seg hva de selv skal være i stand til å gjøre selv og hva andre skal gjøre for dem.
Foredragsholder: Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 

13:25 - 13:40

Pause / Mingling i partnerområdet

 

13:40 - 14:10

Delvis skyet med fare for regn? 
Vi beveger oss fra en informasjons-æra til en personvern-æra. Dette betyr forenklet at all data om personer som deles, og er lagret i bedriftens datasentere, skal beskyttes. Her kommer GDPR inn, og kan bety en del utfordringer (og muligheter!) for bedrifter. GDPR løses ved hjelp av planlegging, prosedyrer, monitorering og kontroll. En del av denne prosessen krever verktøy, og Trend Micro bistår ved å beskytte data på endepunkter, servere og i skyen. Med fokus på å flytte data til skyen, ser vi på hvordan enkelt sikkerheten kan opprettholdes uavhengig av brukerens preferanser til plattform.
Foredragsholder: Thomas Ludvik Næss, Country Manager, Trend Micro

 

14:10 - 14:40

Hvordan øke sikkerheten signifikant på 10 minutter? –For brukere innenfor og utenfor bedriftsnettet
En stor utfordring for organisasjoner som må jobbe i tråd med GDPR er å defektere trusler. Disse må analyseres og stoppes. Cisco skal vise en løsning som benytter en av fundamentene på Internett til å gi deg full visibilitet og beskyttelse. Uavhengig av lokasjon, enhet og bruker kan man blokkere trusler før de i det hele tatt når nettet eller brukeren.
Foredragsholder: Christian Nordve, System Engineer, Cisco & Andre Lambertsen, System Engineer, Cisco

 

14:40 - 14:55

Pause / Mingling i partnerområdet

 

14:55 - 15:15

Hvordan lykkes vi sammen?
I Atea er IT-sikkerhet et prioritert satsingsområde med høyt fokus og klare mål. Vi skal befeste vår posisjon som norgesledende innenfor IT-sikkerhet. For å oppnå vår målsetning er vi avhengige av et tett samarbeid med våre prefererte partnere og en tydelig markedskommunikasjon. Vi har over tid bygget opp et sett med løsninger, tjenester og produkter som dekker utfordringene i dagens marked. 
Foredragsholder: Thomas Tømmernes, Leder IT-sikkerhet, Atea

 

15:15 - 15:30

Atea InfoSec - Din lokale IT-sikkerhetsspesialist
Foredragsholder: Atea

 
   

Legg seminaret i din kalender

iCalendar  •  Google Calendar  •  Outlook  •  Outlook Online

Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer