Laddar meny

Velkommen til sikkerhetsdagen i Bergen

27. apr.
Magnus Barfot kinosenter
Magnus Barfots gate, 5015 Bergen
Vis på kartet

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven.
Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt.

 

Agenda

 

 

08:30 - 09.00

Registrering og enkel servering

 

09:00 - 09:10

Velkommen
v/regionsdirektør Einar Vaage, Atea

 

09:10 - 09:50

Keynote
Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet?

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.​​​​​​​
Foredragsholder: Hallstein Husand, Datatilsynet

 

09:50 - 10:20

Synlighet og sporbarhet
Forenkle vurderinger av personvernrisiko, dokumenter sikkerhetsarbeidet og sikre god avvikshåndtering av hendelser.
IBM QRadar SIEM er løsningen som gir optimal synlighet i hva som skjer i alle deler av informasjonssystemene dine – på tvers av brannmurer, nettverk, servere, databaser, brukerkataloger og 3dje part sikkerhetsløsninger. Automatisèr arbeidet med å identifisere, dokumentere og håndtere hendelser – og ta i bruk kunstig intelligens for å kunne jobbe enda mer effektivt.
Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, Arrow

 

10:20 - 10:35

Pause / Mingling i partnerområdet

 

10:35 - 11:05

Sikkerhet i samsvar med loven

Det kan være vanskelig å ha full kontroll på lovverket og hvordan det påvirker virksomhetens nettverk og systemer. Check Point Software har vært markedsledende på IT-sikkerhetsløsninger i 19 år og tilbyr bla. en løsning som hjelpe virksomheter med å holde seg i samsvar med lovverket og GDPR.
Foredragsholder: Arnfinn Strand, Check Point 

 

11:05 - 11:35

Atea Incident Response Team - til tjeneste
Atea har et eget team (IRT) som rykker ut for å håndtere krisen for dere, og sørger for din bedrift kommer tilbake i normal drift på best mulig måte. GDPR - Hovedregelen er at alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet, avviksmeldingen skal leveres til Datatilsynet innen 72 timer. Virksomheten må ha dokumentasjon på alle avvik og hvilke tiltak som er iverksatt. Atea IRT bistår med opprettelse av avviksmelding og dokumentasjon av hendelser slik en overholder fristen.Gir innblikk i noen av sakene som IRT har hatt siste tid, samt noen tips for å unngå fremtidige hendelser.
Foredragsholder: Vegard Kjerstad, Atea

 

 

11:35- 12:45

Lunsj

 

12:45 - 13:15

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 
EUs Personvernforordning – GDPR oppfordrer til sektorvis utforming av retningslinjer og bransjenormer. 
Helse- og omsorgstjenesten har hatt en slik bransjenorm siden 2006 og John A. Horve har representert Kommunenes Sentralforbund i styringsgruppen for "Normen" siden 2012. Han har også vært med i utarbeidelsen av diverse faktaark og veiledere og har presentert Normen på seminarer og konferanser siden 2009.
Foredragsholder: John A. Horve, LMT Setesdal

 

13:15 - 13:30

Pause / Mingling i partnerområdet

 

13:30 - 14:00

Delvis skyet med fare for regn? 
Vi beveger oss fra en informasjons-æra til en personvern-æra. Dette betyr forenklet at all data om personer som deles, og er lagret i bedriftens datasentere skal beskyttes. Her kommer GDPR inn, og kan bety en del utfordringer (og muligheter!) for bedrifter. GDPR løses ved hjelp av planlegging, prosedyrer, monitorering og kontroll. En del av denne prosessen krever verktøy, og Trend Micro bistår ved å beskytte data på endepunkter, servere og i skyen. Med fokus på å flytte data til skyen, ser vi på hvordan enkelt sikkerheten kan opprettholdes uavhengig av brukerens preferanser til plattform.
Foredragsholder: Thomas Ludvik Næss, Country Manager, Trend Micro

 

14:00 - 14:30

Hvordan øke sikkerheten signifikant på 10 minutter? For brukere innenfor og utenfor bedriftsnettet
En stor utfordring for organisasjoner som må jobbe i tråd med GDPR er å defektere trusler. Disse må analyseres og stoppes. Cisco skal vise en løsning som benytter en av fundamentene på Internett til å gi deg full visibilitet og beskyttelse. Uavhengig av lokasjon, enhet og bruker kan man blokkere trusler før de i det hele tatt når nettet eller brukeren.
Foredragsholder: Christian Nordve, Cisco

 

14:30 - 14:45

Pause / Mingling i partnerområdet

 

14:45 - 15:05

Hvordan lykkes vi sammen?
I Atea er IT-sikkerhet et prioritert satsningsområde med høyt fokus og klare mål. Vi skal befeste vår posisjon som norgesledende innenfor IT-sikkerhet. For å oppnå vår målsetning er vi avhengige av et tett samarbeid med våre prefererte partnere og en tydelig markedskommunikasjon. Vi har over tid bygget opp et sett med løsninger, tjenester og produkter som dekker utfordringene i dagens marked. 
Foredragsholder: Thomas Tømmernes, Atea

 

15:05 - 15:20

Atea InfoSec - Din lokale IT-sikkerhetsspesialist
Møt dine lokale IT-sikkerhetsspesialister med spisskompetanse på teknologi, trusselbilde og løsninger. Hvert år setter vi opp tusenvis av sikkerhetsløsninger for virksomheter av alle typer og størrelser i Norge. For å lykkes er vi avhengige av en dyp forståelse for våre kunders forretning, krav, behov og ønsker. Første steg er å sette opp et samarbeidsmøte for å bli bedre kjent og å avklare forventninger og behov.
Foredragsholder:  Linda Svortevik Furnes, Atea

 

15:20 - 15:30

Takk for i dag!

 

Legg til seminaret i din kalender

iCalendar  •  Google Calendar  •  Outlook  •  Outlook Online

Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer