Laddar meny

Alta

Velkommen til Sikkerhetsdagen i Alta

28. mar. - 29. mar.
UIT Norges arktiske universitet, Rom 1042, Alta
UIT Norges arktiske universitet, Rom 1042, Alta
Vis på kartet

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven.
Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt.

 

Agenda

 

 

08:30 - 09.00

Registrering og enkel servering

 

09:00 - 09:10

Velkommen Bår Røkenes, avdelingsleder, Atea Finnmark

 

09:10 - 09:50

Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet?
EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.​​​​​​​
Foredragsholder: Hallstein Husand, fagdirektør Datatilsynet

 

09:50 - 10:20

Synlighet og sporbarhet
Forenkle vurderinger av personvernrisiko, dokumenter sikkerhetsarbeidet og sikre god avvikshåndtering av hendelser.
IBM QRadar SIEM er løsningen som gir optimal synlighet i hva som skjer i alle deler av informasjonssystemene dine – på tvers av brannmurer, nettverk, servere, databaser, brukerkataloger og 3dje part sikkerhetsløsninger. Automatisèr arbeidet med å identifisere, dokumentere og håndtere hendelser – og ta i bruk kunstig intelligens for å kunne jobbe enda mer effektivt.
Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, Arrow

 

10:20 - 10:35

Pause / Mingling i partnerområdet

 

10:35 - 11:05

Sikkerhet i samsvar med loven
Fortinet viser hvordan du effektivt og sikkert kan dokumentere Security compliance med hensyn til lovverk 2018.
Foredragsholder: Amir Nickel, Fortinet 

 

11:05 - 11:35

Atea Incident Response Team - til tjeneste
Atea har et eget team (IRT) som rykker ut for å håndtere krisen for dere, og sørger for din bedrift kommer tilbake i normal drift på best mulig måte. GDPR - Hovedregelen er at alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet, avviksmeldingen skal leveres til Datatilsynet innen 72 timer. Virksomheten må ha dokumentasjon på alle avvik og hvilke tiltak som er iverksatt. Atea IRT bistår med opprettelse av avviksmelding og dokumentasjon av hendelser slik en overholder fristen.Gir innblikk i noen av sakene som IRT har hatt siste tid, samt noen tips for å unngå fremtidige hendelser.
Foredragsholder: Sevald Lund, Atea

 

 

11:35- 12:30

Lunsj & mingling

 

12:30 - 13:00

Delvis skyet med fare for regn? 
Vi beveger oss fra en informasjons-æra til en personvern-æra. Dette betyr forenklet at all data om personer som deles, og er lagret i bedriftens datasentere skal beskyttes. Her kommer GDPR inn, og kan bety en del utfordringer (og muligheter!) for bedrifter. GDPR løses ved hjelp av planlegging, prosedyrer, monitorering og kontroll. En del av denne prosessen krever verktøy, og Trend Micro bistår ved å beskytte data på endepunkter, servere og i skyen…. Med fokus på å flytte data til skyen, ser vi på hvordan enkelt sikkerheten kan opprettholdes uavhengig av brukerens preferanser til plattform.
Foredragsholder: Thomas Ludvik Næss, Country Manager, Trend Micro

 

13:00 - 13:30

Hvordan øke sikkerheten signifikant på 10 minutter? For brukere innenfor og utenfor bedriftsnettet
En stor utfordring for organisasjoner som må jobbe i tråd med GDPR er å defektere trusler. Disse må analyseres og stoppes. Cisco skal vise en løsning som benytter en av fundamentene på Internett til å gi deg full visibilitet og beskyttelse. Uavhengig av lokasjon, enhet og bruker kan man blokkere trusler før de i det hele tatt når nettet eller brukeren.
Foredragsholder: Daniel Sebastian, Cisco

 

13:30 - 13:45

Pause / Mingling

 

13:45 - 14:15

Hvordan lykkes vi sammen?
I Atea er IT-sikkerhet et prioritert satsningsområde med høyt fokus og klare mål. Vi skal befeste vår posisjon som norgesledende innenfor IT-sikkerhet. For å oppnå vår målsetning er vi avhengige av et tett samarbeid med våre prefererte partnere og en tydelig markedskommunikasjon. Vi har over tid bygget opp et sett med løsninger, tjenester og produkter som dekker utfordringene i dagens marked. 
Foredragsholder: Thomas Tømmernes, Atea

 

 

14:15 - 14:30

Atea InfoSec - Din lokale IT-ikkerhetsspesialist
Møt dine lokale IT-sikkerhetsspesialister med spisskompetanse på teknologi, trusselbilde og løsninger. Hvert år setter vi opp tusenvis av sikkerhetsløsninger for virksomheter av alle typer og størrelser i Norge. For å lykkes er vi avhengige av en dyp forståelse for våre kunders forretning, krav, behov og ønsker. Første steg er å sette opp et samarbeidsmøte for å bli bedre kjent og å avklare forventninger og behov. 
Foredragsholder: Are Strandvik Aune, Atea

 

14:30 - 15:00

Takk for i dag!

Legg til seminaret i din kalender

iCalendar  •  Google Calendar  •  Outlook  •  Outlook Online 

Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer