Nytt år og nye muligheter – også på teknologisiden!

Vi er inne i en tid der teknologi og forretning stadig blir mer sammensmeltet og der mulighetene er uante for dem som griper dem! Samtidig har de fleste organisasjoner en legacy og en eksisterende IT-infrastruktur som ikke bare skal virke, men som også skal gjøres klar for å levere nye og innovative tjenester både internt og eksternt. Hvordan får vi dette til i praksis?
 
På dette arrangementet ønsker vi å utfordre etablerte sannheter om hvordan IT-miljøet må se ut anno 2017 og vise konkrete eksempler på nye løsninger og leveranseformer som kan bidra til å lykkes med dette.

 

Agenda:

09:30-10:00       Registrering og kaffe

10:00-10:10       Velkommen - Atea

10:10-10:50       Keynote 

Digital disrupsjon - å utfordre det etablerte med digital teknologi.

Digitalisering og disrupsjon er begreper som brukes over en lav sko - men hva betyr de egentlig, og hvordan utfordrer de etablerte sannheter?
Keynote: Espen Andersen,  Direktør for institutt for digitalisering, BI
Kort info. om Espen

10:50-11:10       Pause

11:10-11:40       Parallellsesjon 1, velg mellom følgende 3 spor:

Spor 1: Audio/Video

Digital Skilting / infoskjermer: Riktig og hurtig info, er god info.
Rett informasjon, til rett tid, på rett sted og til riktige menneske
Alt dette gir verdi for både sender og mottaker. Atea forteller deg en historie om hvordan du kan utnytte verdien som ligger i infoskjermer, i både stor og liten skala. 
Så enkelt. Så effektfullt.
Foredragsholder: Kristoffer Hopsdal, Atea 

Spor 2: Datarommet

HP har kjøpt Simplivity og styrker seg innenfor Hyperkonvergert infrastruktur. Hvilke muligheter gir dette din bedrift?Foredragsholder: Trygve Hille-Dahl Smebye, Hewlett Packard Enterprise 

Spor 3: Business Productivity

Reisen til skyen
Flere virksomheter ønsker å ta i bruk skyteknologi. Atea kaller dette for Reisen til Skyen. Hva er viktig når man legger ut på en slik reise? Har vi noen gode råd på veien? 
Foredragsholder: Erik Monsen fra Atea kommer med sine reisetips

11:40-12:30       Lunsj

12:30-13:00       Parallellsesjon 2, velg mellom følgende 3 spor:

Spor 1: Audio/Video

Lyd- og bildesignaler over eksisterende IP-nettverk
Er 2017 året hvor din bedrift vil forenkle og effektivisere møterommene ved å utnytte sin nettverksinvestering? 
Ny teknologi muliggjør bruk av IP-nettverket til distribusjon av ukomprimerte lyd- og bildesignaler. Vi viser deg løsninger som gjør kostbart og plasskrevende AV-utstyr overflødig, samtidig som det gir mulighet for bruk av  delte ressurser.
Foredragsholder: Jan Svensen, Atea 

Spor 2: Datarommet

Det moderne datasenter. Hva er byggeklossene?
Dell/EMC har redefinert det moderne datasenterest. Hvilke byggeklosser inngår og hvordan kan du som kunde sikre dine inversteringer. Den Hybride reisen når oss alle men hvordan sette sammen en sikker og fleksibel løsning. Hvilke valg er viktig å ta ut fra dine forretningsmessige utfordringer?
Foredragsholder: Steinar Aalvik, Atea 

Spor 3: Business Productivity

Informasjonssikring med Enterprise Mobility Security fra Microsoft
Microsoft sier "Assume Breach" når det gjelder sikkerhet. Anta at uvedkommende har tilgang. I en slik kontekst, hvordan sikrer man bedriftens data?
Foredragsholdere:  Erik Monsen og Olav Phillips, Atea

13:00-13:20       Pause

13:20-13:50       Parallellsesjon 3, velg mellom følgende 3 spor:

Spor 1: Audio/Video/Mobilitet

Atea Anywhere
God samhandling bør være en naturlig del av dine medarbeideres dagligliv, og er helt essensielt i et kontinuerlig skiftende marked.
Atea Anywhere forener all kommunikasjon i en plattform; telefoni, tilstedeværelse, chat, videomøter og -konferanser. En komplett samhandlingsløsning som blir levert fra skyen, og som kan tilpasses bedrifter i alle størrelser. Medarbeidere får tilgang til sømløs samhandling i et intuitivt grensesnitt, avhengig av hvilken enhet som benyttes.
Foredragsholdere: Tor Kjetil Strand og Bernt Nesje, Atea

Spor 2: Datarommet

Datarom og skytjenester som passer både for eksisterende og nye applikasjoner
VMWare har veldig mange kunder som i dag kjører vCenter og vSphere, og som ønsker å gjøre datarommet om til en privat skytjeneste, i denne sesjonen ser vi på hva som må til for å bygge din egen private sky. I tillegg til de eksisterende applikasjoner som allerede er virtualisert, er det i dag økende fokus på nye applikasjoner med en helt annen arkitektur, vi ser litt på hvordan vi kan ta i bruk disse på eksisterende plattform og løsninger.
Foredragsholder: Magnus Lislevatn, VMware 

Spor 3: Business Productivity

Utnytt potensialet som ligger i Office 365
Office 365 har etablert seg som den primære produktivitetsplattformen i markedet. 
Hvilke muligheter for effektiv samhandling og produktivitet ligger i Office 365? Hvordan tar man dette ut i organisasjonen?  
Foredragsholder: Jan Olav Botnevik, Atea 

13:50                   Takk for i dag 

La oss utfordre det etablerte

Hendelsestid
14. feb. 2017, 09.30 - 14.00
By
Atea Ålesund
Adresse
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer