Seminar for kommuner og fylkeskommuner i Trøndelag

I samarbeide med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerer Atea en 2 dagers samling på Jægtvolden. Arrangementet starter og avsluttes med lunsj.  Tema for samlinge er "Digitalisering i kommunen". Vi vil blant annet se på IT-avdelingens rolle fremover. Behovene for effektive IT-løsninger er økende. Hvordan skal IT-avdelingen være i stand til å komme med nye, moderne løsninger samtidig som de gamle også skal driftes? Samlingen passer for IT sjefer, rådmenn samt skoleledere og helse- og omsorgspersonell. Meld deg på snarest og senest 10. februar.

Startdato
01. mar. 2017, 12.00
Sluttdato
02. mar. 2017, 12.00
By
Jægtvolden Fjordhotel
Adresse
Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

Agenda onsdag 1. mars
12:00 Oppmøte og lunsj
13:00-13:20 Velkommen og informasjon v/Terje Prestmo, Atea
13:20-14:00 Siste nytt fra Gartner. Hvordan vil trendene påvirke IT-avdelingen? v/Stein Vorum, Atea
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00 Velferdsteknologi. Helhetlige løsninger for økt velferd
v/Geir Petter Aune, Atea
For å takle utfordringene i årene som kommer, må teknologi og velferd veves tett sammen. Vi hjelper deg å se på muligheter i teknologien og sy disse sammen i robuste, fleksible og fremtidsrettede løsninger.
15:00-15:15 Pause
15:15-16:00 Lenovo nyheter v/Lars Angeltveit fra Lenovo
16:00-16:15 Pause
16:15-17:00 Windows 10 og Intune v/Marius Andre Langseth-Nilsen fra Atea
• Does and Dont’s
• Innebygd sikkerhet
• Administrasjon med Intune
17:00-17:15 Pause
17:15-17:45 Fra 1.1.2018 er Trøndelag fylkeskommune et faktum.
Hva er status på SIKT-prosjektet? 
v/Glenn Paulsen, Sør-Trøndelag fylkeskommune
17:45-18:00 Avslutning dag 1 med Quiz!
19:00       Middag

Agenda torsdag 2. mars
08:30-09:15 Hvordan sikre veivalg i tåket landskap v/Leiv Jarle Larsen fra Atea  
•  Hvilke valg har man når man skal lage en strategi for skyplattformen?
•  Hvilke hensyn må man ta til teknologi, sikkerhet og drift?
09:15-09:30 Pause
09:30-10:15 Nyheter fra Hewlett Packard v/Roger Voie
• Nye klienter for 2017
• Skole PCer og løsninger
• Klientplattform uten Image-håndtering
10:15-10:30 Pause
10:30-11:15 Apple i skolen v/Jørgen Sundgot fra Atea
• Enkelt og lynraskt oppsett av iPad med applikasjoner uten håndspåleggelse fra IT
• Effektiv samhandling mellom elever og lærere med OneNote Class Notebook og Showbie
• Bedre oversikt og styring i klasserommet med Apple Classroom
11:15-11:30 Pause
11:30-12:15 På innsiden av hodet til en hacker v/Are Srandvik Aune, Atea
• I en verden som er i stadig utvikling blir virksomheter konstant utsatt for nett-trusler. Da er ikke informasjonssikkerhet kun et IT-problem – det er et forretningsproblem. I dag er den enkleste veien til dine data via applikasjoner, ofte ved å stjele brukernavn og passord.
12:15 Lunsj og hjemreise
 

Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer