Laddar meny

La oss utfordre det etablerte

Nytt år og nye muligheter – også på teknologisiden!

24. jan. - 24. jan.
Atea Bergen
Scandic Ørnen
Vis på kartet

Vi er inne i en tid der teknologi og forretning stadig blir mer sammensmeltet og der mulighetene er uante for dem som griper dem! Samtidig har de fleste organisasjoner en legacy og en eksisterende IT-infrastruktur som ikke bare skal virke, men som også skal gjøres klar for å levere nye og innovative tjenester både internt og eksternt. Hvordan får vi dette til i praksis?
 
På dette arrangementet ønsker vi å utfordre etablerte sannheter om hvordan IT-miljøet må se ut anno 2017 og vise konkrete eksempler på nye løsninger og leveranseformer som kan bidra til å lykkes med dette.

 

Agenda:

08:00-08:30       Registrering og kaffe

08:30-08:40       Velkommen - Atea

08:40-09:20       Keynote 

Digital disrupsjon - å utfordre det etablerte med digital teknologi.

Digitalisering og disrupsjon er begreper som brukes over en lav sko - men hva betyr de egentlig, og hvordan utfordrer de etablerte sannheter?
Keynote: Espen Andersen,  Direktør for institutt for digitalisering, BI
Kort info. om Espen

 

09:20-09:40       Pause

09:40-10:10       Parallellsesjon 1, velg mellom følgende 4 spor:

Spor 1: Audio/Video

Digital Skilting / infoskjermer: Riktig og hurtig info, er god info.
Rett informasjon, til rett tid, på rett sted og til riktige menneske
Alt dette gir verdi for både sender og mottaker. Atea forteller deg en historie om hvordan du kan utnytte verdien som ligger i infoskjermer, i både stor og liten skala.
Så enkelt. Så effektfullt.
Foredragsholder: Kristoffer Hopsdal, Atea 

Spor 2: Datarommet

Skalerer ditt nettverk? Hvordan bygge fremtidens nettverk? Hvilke muligheter gir dette din bedrift?
En velfungerende mobilitets-infrastruktur og WiFi har i dag blitt en nøkkelfaktor for mange virksomheter, og i dette ligger en rekke muligheter bedriften må gripe for den nære fremtiden. Hvorfor er dette viktig for deg, hvordan bygger vi denne infrastrukturen? Hvilken merverdi kan applikasjoner på toppen av infrastrukturen gi for virksomheten. 
Stikkord: #GenMobile
Foredragsholder, Stian Elde, Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company

Spor 3: Mobilitet

Fra Mobile Device Management til Enterprise Mobility Management, raskt og effektivt med IBM MaaS360
Nærmest alle dine medarbeidere har i dag med seg en kraftig datamaskin ”i lommen” i form av smarttelefon eller nettbrett. Dette kan og bør vi utnytte til å effektivisere de ansattes hverdag og arbeidsoppgaver, ved å gi de sømløs tilgang til ting som smarte apper og interne informasjonskilder.Hvordan sørger vi for at de ulike brukerne får det de trenger, at sikkerheten er ivaretatt, og at alt fra utrulling av mobile enheter til drift av løsningen foregår raskt og smertefritt? Svaret på det får du her!
Foredragsholder: Kjell Arild Sandvik, Atea

Spor 4: Business Productivity

Reisen til skyen - Forlagshuset Vigmostad & Bjørkes erfaringer
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har startet på sin skyreise med Atea som reisepartner. 
Foredragsholdere: CTO Erlend Aam deler av sine erfaringer sammen med Erik Monsen fra Atea 

10:10-10:30       Pause

10:30-11:00       Parallellsesjon 2, velg mellom følgende 4 spor:

Spor 1: Audio/Video

Lyd- og bildesignaler over eksisterende IP-nettverk
Er 2017 året hvor din bedrift vil forenkle og effektivisere møterommene ved å utnytte sin nettverksinvestering? 
Ny teknologi muliggjør bruk av IP-nettverket til distribusjon av ukomprimerte lyd- og bildesignaler. Vi viser deg løsninger som gjør kostbart og plasskrevende AV-utstyr overflødig, samtidig som det gir mulighet for bruk av  delte ressurser.
Foredragsholder: Jan Svensen, Atea 

Spor 2: Datarommet

Det moderne datasenter. Hva er byggeklossene?
Dell/EMC har redefinert det moderne datasenterest. Hvilke byggeklosser inngår og hvordan kan du som kunde sikre dine inversteringer. Den Hybride reisen når oss alle men hvordan sette sammen en sikker og fleksibel løsning. Hvilke valg er viktig å ta ut fra dine forretningsmessige utfordringer?
Foredragsholder: Steinar Aalvik, Atea 

Spor 3: Mobilitet

HP - "Printer´n den glemte delen av endpoint protection"
HP forteller om hvordan de på alvor har dratt sikkerheten over på printere ved bruk av HP SureStart  teknologien. Samtidig demonstrerer vi hvor lett en printer kan bli hacket LIVE. Print er også en viktig del av  digitaliseringen, og bør være en viktig brikke i deres arbeidsflyt og prosesser mtp. planene fremover. Avslutningsvis beveger vi oss over fra 2D til 3D, og viser et par eksempler som kanskje vil overraske.
Foredragsholdere:  Thomas Aanstad Evensen/Bård Steen Hansen, HP Inc

Spor 4: Business Productivity

Informasjonssikring med Enterprise Mobility Security fra Microsoft
Microsoft sier "Assume Breach" når det gjelder sikkerhet. Anta at uvedkommende har tilgang. I en slik kontekst, hvordan sikrer man bedriftens data?
Foredragsholder:  TBA 

11:00-11:20       Pause

11:20-11:50       Parallellsesjon 3, velg mellom følgende 4 spor:

Spor 1: Audio/Video

Smarte Bygg
Du som sluttbruker er med på å bestemme hvordan teknologien utvikler seg. Det samme gjelder dine arbeidsmønstre. Fremtidens bygg vil ha et helt annet bruksmønster enn vi ser i dag, og morgendagens teknologi vil føre til at vi kan styre og utnytte byggene på en langt smartere måte enn vi har mulighet til i dag. Atea kan levere dette og vi viser deg hvordan fremtidens Smarte bygg kan bli.
Atea leverer smartbygg, som tilpasser seg brukerne og støtter dem i arbeidshverdagen sin. Du får en arbeidsstokk som samarbeider bedre, er mer iderike og mer produktive.
Foredragsholder: Ole-Petter Westerlund, Atea

Spor 2: Datarommet

Datarom og skytjenester som passer både for eksisterende og nye applikasjoner
VMWare har veldig mange kunder som i dag kjører vCenter og vSphere, og som ønsker å gjøre datarommet om til en privat skytjeneste, i denne sesjonen ser vi på hva som må til for å bygge din egen private sky. I tillegg til de eksisterende applikasjoner som allerede er virtualisert, er det i dag økende fokus på nye applikasjoner med en helt annen arkitektur, vi ser litt på hvordan vi kan ta i bruk disse på eksisterende plattform og løsninger.
Foredragsholder: Stein Wilhelmsen, VMWare 

Spor 3: Mobilitet

Atea Anywhere
God samhandling bør være en naturlig del av dine medarbeideres dagligliv, og er helt essensielt i et kontinuerlig skiftende marked. Atea Anywhere forener all kommunikasjon i en plattform; telefoni, tilstedeværelse, chat, videomøter og -konferanser. En komplett samhandlingsløsning som blir levert fra skyen, og som kan tilpasses bedrifter i alle størrelser. Medarbeidere får tilgang til sømløs samhandling i et intuitivt grensesnitt, avhengig av hvilken enhet som benyttes.
Foredragsholdere: Lasse Hansen Halvorsen/Håvard Aas-Hansen, Atea 

Spor 4: Business Productivity

Utnytt potensialet som ligger i Office 365
Office 365 har etablert seg som den primære produktivitetsplattformen i markedet. 
Hvilke muligheter for effektiv samhandling og produktivitet ligger i Office 365? Hvordan tar man dette ut i organisasjonen?                        Foredragsholder: Jan Olav Botnevik, Atea 

11:50-13:00       Lunsj og mingling i standområdet

 

 

 

 

Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer