Seminar for kommuner og fylkeskommuner Dagen etter Community.

Faglig program

09.00 - 09.30 Atea kommune - med fokus på tjenesteproduksjon. Foredragsholder: Marianne Zahl Thue, Atea

Atea Kommune er en tjenesteleveranse spesielt tilpasset kommunal tjenesteproduksjon.
Tjenesten leverer standardiserte felles løsninger som gir stordriftsfordeler for kommunene.
Samtidig innehar den fleksibilitet ved behov for spesielle løsninger for den enkelte kommune eller IKS.

09.45 - 10.15 MS Azure Sikkerhet og Identitetshåndtering. Foredragsholder: Jens Dale Røttereng, Atea 

Med tjenester i Azure kan vi gjøre arbeidshverdagen enklere for alle ansatte.
Atea viser deg en optimal brukerhverdag – og tar deg med på identitetsreisen «fra ansatt til avsatt».
Vi viser hvordan denne reisen kan gjøres smidigst med én brukerkonto og én innlogging på tvers av systemer – både fra brukeren og administratorens perspektiv.

10.30 - 11.00 VMware sesjon med fokus på VSAN og NSX. Foredragsholder Leiv Jarle Larsen, Atea

VSAN: Hvordan bygge hyperkonvergerte plattformer som er effektive, skalerbare og sikre.
NSX: Hvordan flytte tjenester sømløst fra ett datasenter til et annet eller inn i en hybrid sky.

11.15 - 11.45 Hvordan lykkes med GDPR? Foredragsholder: Geir Johansen, Atea

En ny personvernlov trer i kraft neste år. Dette innebærer strengere krav til håndtering av persondata og strengere straffer hvis loven ikke overholdes.
Vi nærmere på nye bestemmelser for håndtering av data og personopplysninger og hvordan SIEM kan danne grunnlag for en ny GDPR strategi.

Hvordan kan du beskytte din virksomhet og bli GDPR kompatibel?
Hvordan SIEM eller SIEMaas, kan gjøre arbeidsdagen litt enklere
Hvordan du få mest mulig ut av din SIEM løsning
SIEM = Security Information Management
GDPR = General Data Protection Regulation

11.45 - 12.00 Investeringer i nye IT-løsninger. Foredragsholder: Eugenie Bakous, Atea Finans

Investeringer i nye IT-løsninger krever ikke bare teknisk kunnskap, men også en grundig tilnærming til finansiering.
Uavhengig av om du velger å leie eller kjøpe din nye løsning, kan våre finansspesialister være med deg hele veien, så kalt ”one stop shopping”.

 

Dagen etter Community seminar for kommuner

Hendelsestid
13. sep. 2017, 09.00 - 13.00
By
Clarion Brattøra
Adresse
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer