Laddar meny

Oversikt Parallelsesjoner

Klient - workforce transformation

Arbeidsstokken er i stor utvikling, Ansatte må være i stand til å jobbe hvor som helst og når som helst for å møte kravene til globale kunder. Samtidig krever denne nye arbeidstokken bedre teknologi for å være mer produktiv. Det økende antallet generasjon Y i dagens arbeidsstyrke forstår at bedre teknologi er nøkkelen til å bli mer konkurransedyktig. Det er viktigere enn noengang å tiltrekke seg og beholde talenter med de riktige verktøyene og den beste teknologien. 

Foredragsholder: Mats Jentzen (Dell EMC)
Hybrid - Veien til skyen steg for steg

Vil skyen ta over for alt, eller er fremtiden hybrid? Hva er driverne og hva skal jeg velge? I denne sesjonen vil vi gi deg oversikt og svar som kan hjelpe deg på veien. Vi viser deg også hvordan du kan få sømløs kobling mellom eget datarom og skyløsninger fra IBM, VMware, Microsoft og Atea.

Foredragsholder: TBA
Hvordan samarbeider de digitalt innfødte? Holder dagens samhandlingsløsninger mål?

Den beste måten å forstå hva som kreves er å invitere noen digitalt innfødte til å beskrive hva de forventer av en effektiv løsning, enten det gjelder dialog 1-1, deling og samhandling på dokumenter, video eller tale. Vi tar med oss en digitalt innfødt på scenen og diskuterer dette med mål å synliggjøre hva man bør tenke på når man skal designe framtidens samhandlingsløsninger.

Foredragsholder: TBA
GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven. Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt. Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet? EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.

Foredragsholder: TBA
00:00
Hva skal til for en vellykket implementering?
Foredragsholder: Andrew Rhodes, Atea
Suksesshistorier fra virkeligheten
Foredragsholder: TBA
Koding i skolen, hvorfor er det viktig?
Foredragsholder: Torgeir Waterhouse, IKT Norge
Kreativitet: hvordan engasjere elevene mer?
Foredragsholder: TBA
00:00
Gevinstrealisering
Foredragsholder: Tove Topaas, Atea
Innovative anskaffelser: Når behov møter marked kan spennende ting skje

Hvordan kan kommunene bruke innkjøpsmakta for å få gode og framtidsretta tjenester – og hvilke synergier skaper vi om flere kommuner samarbeider om innovative anskaffelser? God kunnskap om hvilke behov som skal løses og bred dialog med markedet om behovene, er viktige suksessfaktorer i en innovativ anskaffelse. I sekvensen møter du dyktige fagpersoner fra kommunesektoren som bruker innovative anskaffelser for å få fram gode velferdsteknologiske løsninger. Du får også innblikk i resultatene av at flere kommuner nå gjennomfører innovative anskaffelser av velferdsteknologi på vegne av andre. Hvilke erfaringer har dette gitt og hva er gevinsten – for innbyggerne, kommunene og leverandørene?

Foredragsholder: TBA
Watson, helsepersonell og brukers beste venn!

Watson lærer, den forstår og den resonerer. Den gir informasjon når du trenger det, den kan hjelpe til å ta de riktige beslutningene og den skaper god dialog mellom alle i omsorgskjeden. Det gir økt trygghet og mestring for både brukere og ansatte, i tillegg til at de varme hendene blir brukt der det er størst behov. Watson som digital sykepleier vil være avgjørende for at vi kan "leve hele livet i egen bolig". Vi vil i presentasjonen vise muligheter og verdien av kognitive systemer, relatert til velferdsteknologi.

Foredragsholder: IBM
Mer tid til omsorg

Når helse og omsorgstjenester effektiviseres ved riktig implementering og bruk av velferdsteknologi. Tine har dialog med Jan for videre ingress

Foredragsholder: Jan Espeland, Sensio / Fredrikstad kommune
00:00
Digital industriell transformasjon
Foredragsholder: Hege Skryseth (Oslo), Andreas Jagtøyen (Trondheim), Kaare Finbak (Stavanger), Matt Duke (Bergen)
Fra sensor til beslutning
Foredragsholder: Stig Mortvedt, Triple S
Hva vi lærte da industrianlegget i Iran ble hacket
Foredragsholder: Frank Johnny Braathen, Head of Factory Automation, Siemens 
TBA

Vi står foran en revolusjon hvor alt skal kobles sammen. Tradisjonell IT smelter sammen med alt det andre som skal kobles til nettverket - Internet of Things. Smarte bygg, biler, medisinsk utstyr og ikke minst - industriroboter. Alt blir en del av IoT infrastrukturen.  Sikkerhet står svært sentralt. Det må kunne driftes, overvåkes og automatiseres på en enkel og trygg måte. Alt fra PC’er, nettbrett og smarttelefoner til alle nye IoT smart devices. 

Foredragsholder: TBA
TBA

Innovasjon for målgruppen toppledere, CFO’er, HR-ledelse. Siri sine erfaringer fra å bo tre måneder i Silicon Valley. Ingress må utarbeides!

Foredragsholder: Siri Børsum, Google
TBA

Digitalisering og nye teknologier gjør fremtiden utrygg for Norges største selskaper. Telenor-sjef Sigve Brekke opplever at hele forretningsmodellen angripes. DnB-sjef Rune Bjerke tror antall ansatte blir halvert om fem år. Erkjennelsene fra Brekke og Bjerke er viktige. Tøffe år venter – særlig når utgangspunktet er være eller ikke være. (Ingress sakset fra Digital Hverdag)

Foredragsholder: Bente Sollid Storehaug, Digital hverdag
TBA

De siste tre årene har Anette Mellbye hatt ansvar for den plattformen som transformerer mest, mobilen, i den bransjen som – til nå – disrupteres hardest, nemlig mediebransjen. Hun vil snakke erfaringen med å stå i transformasjon - hva andre kan lære av mediebransjen, hvordan teknologi endrer alle bransjer, og hva som kreves av fremtidens ledere og ansatte for å utvikle fremtidsrettede organisasjoner og forretningsmodeller

Foredragsholder: Anette Mellbye, Aftenposten
TBA

Hva kan Big Data og analyse gjøre for å bygge AI, for igjen å effektivere virksomheter og styrke bunnlinje. Både i offentlig og privat sektor. Hvordan den moderne lederen bruker teknologi til å effektivisere og innovere sin virksomhet.

Foredragsholder: TBA
00:00
The Building Blocks of City Digitization

Digitization is coming to town! Plenty of Smart City initiatives have emerged around the world over the past several years, complete with strategies to address urban challenges ranging from mobility related issues, environmental, economic, social, energy related, and more. What are the best and worst practices? What are the building blocks of a successful smart city strategy? How can smart city strategies apply to smaller and medium sized communities? What are the technological choices involved in a smart city endeavor? How to partner and with whom?

Foredragsholder: Bas Boorsma, Jan Solhey, Frank Tuhus
Smarte byer – IBM tar utfordringen

Å integrere systemer og gi overblikk over hele byens operasjoner i stor skala samt gi tilknyttede etater og samarbeidene parter det detalj nivå de trenger på en sikker måte og i riktig kontekst er Ingen enkel oppgave. IBM hjelper flere med å optimalisere, integrere (data, systemer og folk),og visualisere for operasjonell effektivitet. Med smart Integrasjon og sanntids samarbeid kan byens myndigheter ved hjelp av avanserte analyse og regel motorer forberede seg på utfordringer, planlegge for vekst og koordinere på tvers ved større ulykkes situasjoner. Resultater fra kunder som er underveis på sin smartere reise er reduserte kostnader, bedre tverrfaglig samarbeid og ikke minst innbyggerne er tryggere.

Foredragsholder: TBA
Hva er forskjellen på den tradisjonelle og den smarte byen?

Den Smarte Byen gir oss en mulighet til å løse dagens og morgendagens utfordringer, da over 80 % av oss vil bo i byer. Microsoft forteller og viser frem gode eksempler på Smartby prosjekter innenfor helse, transport, utdanning, energi og bygg. 

Foredragsholder: Anders Føyen / Leif Christian Hanstad
Arbeidsplasser med smartbygg teknologi gir mer effektive medarbeidere

Gjennom godt implementert Smartbygg teknologi vil dine ansatte prediktivt få støtte i sin arbeidshverdag. Dette vil gi deg mer fornøyde medarbeidere som samhandler mer, er mer produktive i en arbeidsplass hvor kreativitet og idedeling brer om seg.

Foredragsholder: Frode Aardal, Knut Sandvig, Tor Egil Hesjasveen
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer