Laddar meny

Lab

12 september 2017
10.30-12.20
Citrix

Fremtidens arbeidsflate med Citrix

Få innblikk i hvordan fremtidens arbeidsflate kan se ut kombinert med IoT, Artificial Intelligence og Mixed Reality.
I labben vil du lære hvordan du kan lage din egen IoT Workflow uten å måtte kunne programmering.

Vmware

Hybrid sky og virtuelle nettverk med VMware NSX, Amazon og IBM

Sømløst nettverk er nøkkelen til en hybrid sky. Med VMware NSX kan vi lage virtuelle nettverk som kobler ditt lokale datasenter sømløst mot skyen Amazon, IBM eller lokale serviceprovidere.

Forkunnskaper: Grunnleggende nettverkskompetanse.

Ansvarlig: Marius Holmsen, VMware

Microsoft

Kom enkelt i gang med PaaS-tjenester med Azure ServiceWeb Apps

Det er ved Paas-tjenester man virkelig får tatt ut verdien av skytjenester. Denne labben viser hvordan man enkelt kan komme i gang med Azure Service Web Apps for å dra nytte av skalerbarheten, sikkerhetsfunksjoner og tilgjengeligheten skyen tilbyr.

13.10-15.00
Cisco

Spark Lab – Gjør deg klar for den nye måten å jobbe på i din bedrift; vi viser deg hvor enkelt det er å komme i gang med Cisco Spark og nye endepunkter.

 

Her vil vi se nærmere på blant annet;

Oppsett av organisasjonen i Spark admin portal

Provisjonering av endepunkter

Oppsett av hybridtjenester

 

Plassbegrensning: 12 personer

HP-E

HPE SimpliVity - Fullverdig datarom i en boks

Hvis det bare er én ting du skal lære på Community i år må det være om hyperkonvergert infrastruktur!
Og da kan du jo like godt lære om den beste løsningen; HPE SimpliVity.

Bruk 90 minutter med oss, og vi viser deg hvordan du kan sette opp verdens mest lettadministrerte og fullvirtualiserte «datarom», fiks ferdig med med både dataredundans og backup. Utrolig?

Stikk innom og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Dette får du bruk for!

 

Antallsbegrensning på 15 personer per lab.

Foredragsholder: Cedric Jucker
IBM

Qradar LAB

IBM QRadar sørger for at man får en sikkerhetsløsning som sikrer virksomhetskritiske systemer og gir kontroll med deling av informasjon ved å forebygge, avdekke og håndtere uønskede hendelser.

Et godt, prioritert bilde av trusler, behov for patching og sikkerhetskonfigurasjon

 

- ÈN samlet, konsolidert hendelseslogg av alt som skjer

- Mange ustrukturerte logglinjer -> få strukturerte hendelser

- Et «live», prioritert dashboard av det som skjer NÅ

- EN automatisk generert historisk, prioritert hendelsesliste

- Rapporter på tvers av alle systemer

- Rapporter ihht tekniske standarder, eks 27001

- Underlag for overordnede forretningsrapporter, revisjonsrapporter, årsrapporter

- Godt dokumenterte hendelser; grunnlag for effektiv hendelseshåndtering

- Fakta underlag for forbedringsarbeid

- Reell reduksjon av kostnader knyttet til

- Automatisk, løpende 24/7/365 oppfølgende logger

- Mer effektiv oppfølging av hendelser (også «ikke-hendelser)

- Automatisk produksjon av rapporter

- Sikkerhetsløsningen skal ha som hovedmålsettinger å:

- Detektere uautorisert trafikk i infrastrukturen

- Være et verktøy for å oppdage og etterforske mulige sikkerhetstrusler på tvers av systemer

- Lagre sikkerhetsinformasjon over tid for bruk ved etterforskning av hendelser tilbake i tid

- Generere rapporter som dokumenterer sikkerhets-status i IT-infrastrukturen

 

I denne LAB’en ser vi på funksjonalitet og dashbord, hvordan sette opp dette for å gi et best mulig bilde av nå situasjonen.

Vi ser også på muligheten til å hente ut rapporter og hvordan disse tilpasses.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer