Laddar meny

Agenda

NB: Endringer i tidspunkt for foredragene vil komme!

26 september 2017
10.00-10.30
10.30-11.15
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Nye personvernsregler fra mai 2018 - Hva nå?

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven. Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt. Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet? EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.

Foredragsholder: Hallstein Husand

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Time kommunes tilnærming til digitalisering av skolen

Time kommune har en klar plan om å forbedre læringsmulighetene ved å implementere teknologi i skolen. Her får du vite hvordan Time kommune konkret har utviklet en tydelig strategi for å sikre at teknologiinvesteringer i skolene fører til forbedrede resultater. Du vil også se hvordan skolen har tilpasset kommunestrategien til en klar implementeringsplan for skolen. Pamela og Siri vil dele flere praktiske ideer for å hjelpe skoler og kommuner til å lage gode digitaliseringsplaner.

Pamela Sudmann (skolesjef) and Siri Endresen (Rektor, Frøiland Ungdomskole)

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Mer tid til omsorg - gode helse og omsorgstjenester ved riktig implementering og bruk av velferdsteknologi 

Hvordan kan din kommune realisere gevinster ved innføring av velferdsteknologi for bedre kvalitet i tjenester, bedre utnyttelse av ressurser, økt mestring for brukere og trygghet for brukere og pårørende.

Foredragsholder: Jan Holm

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Digital industriell transformasjon

Den digitale transformasjonen innen industrien skyter fart. Vi vil gi deg konkrete eksempler på hvordan teknologiske løsninger som digitale tvillinger/autonomi, maskinlæring/kunstig intelligens og avansert dataanalyse skaper fremtidens industri. Gjennom endringer av alt fra design, produksjon og vedlikehold ser vi betydelig gevinster i form av effektivisering og nye måter å operere på innen maritim, olje og gass og fornybar industri.

Foredragsholder: Kaare Finbak

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Hvordan leder du innovasjon og digitalisering i en eksisterende bedrift?

Den fjerde industrielle revolusjon er i gang. «Digitaliseringståken» feier over norsk offentlig og privat sektor. Ledere blir overøst av gode råd fra konsulenter, bransjeorganisasjoner og digitaliseringsevangelister – men mange sitter igjen som store spørsmålstegn. Hva skal jeg egentlig gjøre? Foredragsholderen har seks års erfaring med å lede og utføre digitalisering i bl.a. Telenor og kommer med praktiske råd med hva som virker og hva som ikke virker.

Foredragsholder: Sven Thaulow

: Digitalisering og ledelse
11.15-11.35
11.35-12.20
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Klient - workforce transformation

Arbeidsstokken er i stor utvikling, Ansatte må være i stand til å jobbe hvor som helst og når som helst for å møte kravene til globale kunder. Samtidig krever denne nye arbeidstokken bedre teknologi for å være mer produktiv. Det økende antallet generasjon Y i dagens arbeidsstyrke forstår at bedre teknologi er nøkkelen til å bli mer konkurransedyktig. Det er viktigere enn noengang å tiltrekke seg og beholde talenter med de riktige verktøyene og den beste teknologien.

Foredragsholder: Mats Jentzen

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Barns rettigheter i en digital verden

Emma Mulqueeny er en av Europas mest sentrale talspersoner for bruk av teknologi under utdanning. Hun er mest kjent for sitt arbeid med kampanjen “Year 8 is too late” der hun jobber for å inspirere jenter til å velge teknologifag. Hun er anerkjent av «The Order of the British Empire» for sitt engasjement innen teknologi, utdanning og barns digitale rettigheter. Tidligere i år var Emma Mulqueeny key note speaker under NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring).

Foredragsholder: Emma Mulqueeny

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Digitalisering av kommunehelsetjenesten

Bergen kommune er i gang med å rulle ut 5000 e-låser til hjemmeboende. Løsningen blir integrert mot Visma Profil (EPJ), dette gjør at hverdagen blir enklere, mer effektiv og tryggere for helsepersonell og tjenestemottakere, og dette vil gi store økonomiske besparelser for kommunen.

Foredragsholder: Tormod Bekken og Sidsel Sunde Tvedt

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Fra sensor til beslutning

På messer, seminarer og i mediebildet generelt blir vi alle bombardert med Industrial IoT (IIoT), Industri 4.0, Smart Manufacturing og en rekke tilsvarende initiativer og trender. Vi nikker anerkjennende, ser på hverandre og tenker at "dette er bra, fremtiden er her - nu kjør vi!". Men tilbake i hverdagen, er avstanden ofte stor mellom realitet og glansbilde.

Få et innblikk i hvordan vi mener at din bedrift kan stegene inn i fremtiden og hvordan du som leder eller med IT som fagfelt kan bidra i linken mellom sensor og beslutning.

 

Foredragsholder: Eiliv Elvebakk

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Konkurransekraft og digitalisering

Digitalisering gir virksomheten din, offentlig eller privat, et fortrinn. Det kan være mer effektiv ressursbruk i det offentlige, og dermed bedre tjenester til innbyggerne, eller bedre produktutvikling eller mer effektiv produksjon i privat næringsliv. Begge deler er avhengig av et samspill mellom teknologi, organisasjonen og ansatte. Ser vi som ledere mulighetene, og hva kan vi gjøre for å styrke virksomheten vår?

Foredragsholder: Nils Ola Bark

: Digitalisering og ledelse
12.20-13.10
13.10-13.55
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hybrid - Veien til skyen steg for steg

Vil skyen ta over for alt, eller er fremtiden hybrid? Hva er driverne og hva skal jeg velge? I denne sesjonen vil vi gi deg oversikt og svar som kan hjelpe deg på veien. Vi viser deg også hvordan du kan få sømløs kobling mellom eget datarom og skyløsninger fra IBM, VMware, Microsoft og Atea.

Foredragsholder: Roger Samdal

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Læring i dag– skolens, lederes, læreres og elevers rolle i en digital alder

Utdanning skal forberede barn på fremtidens muligheter og utfordringer, og vi lever i en verden hvor endringene er like hurtige som konstante. Andrew bruker sin erfaring fra det å jobbe med teknologi i skolen til å belyse viktige elementer for hvordan læringsutbyttet kan forbedres ved hjelp av teknologi. Andrew har over 20 års erfaring som lærer og har i en årrekke bistått skoler på tvers av Europa og UK med å realisere potensialet som ligger i bruk av teknologi i klasserommet.

Foredragsholder: Andrew Rhodes 

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Gevinstrealisering

Velferdsteknologiens gevinstrealisering: til fordel for brukere, pårørende, ansatte og kommunen. Med velferdsteknologi får brukere tilgang på mer brukertilpassede løsninger, lenger botid hjemme og  bedre styringsevne over egen hverdag. Med tettere oppfølging opplever pårørende større trygghet, og kommunen bedre muligheter til å fordele de varme hendene.

Foredragsholder: Tove Topaas

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Siemens Digital Enterprice – et steg mot industri 4.0

Industri 4.0 er den fjerde industrielle revolusjonen, hva betyr dette og i hvilken grad påvirker det bedrifter som kobler automasjonssystemer sammen med IT systemer? To kritiske fagfelt for produksjonsbedrifter smelter sammen. Den ene fagfeltet står for produktiviteten og den andre sørger for å sikre informasjonen. I hvilken grad kan kontorutstyr benyttes i produksjon, hvor sikkert er et automasjonssystem og hvilken risiko innbærer det å koble maskiner i kontornettverket?

Foredragsholder: Frank Johnny Braathen

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

IKKE LENGER ”BUSINESS AS USUAL”. Hvordan rigge for transformasjon og innovasjon i en tid preget av eksponentiell utvikling.

De siste tre årene har Anette Mellbye hatt ansvar for den plattformen som transformerer mest, mobilen, i den bransjen som – til nå – disrupteres hardest, nemlig mediebransjen. Hun vil snakke erfaringen med å stå i transformasjon - hva andre kan lære av mediebransjen, hvordan teknologi endrer alle bransjer, og hva som kreves av fremtidens ledere og ansatte for å utvikle fremtidsrettede organisasjoner og forretningsmodeller

Foredragsholder: Anette Mellbye

: Digitalisering og ledelse
13.55-14.15
14.15-15.00
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hvordan samarbeider de digitalt innfødte? Holder dagens samhandlingsløsninger mål?

Den beste måten å forstå hva som kreves er å invitere noen digitalt innfødte til å beskrive hva de forventer av en effektiv løsning, enten det gjelder dialog 1-1, deling og samhandling på dokumenter, video eller tale. Vi tar med oss en digitalt innfødt på scenen og diskuterer dette med mål å synliggjøre hva man bør tenke på når man skal designe framtidens samhandlingsløsninger.

Foredragsholder: Thor-Egil Hesjasveen

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Suksesshistorier fra virkeligheten

Internasjonalt anerkjente Abdul Chohan er en av de mest innovative skikkelsene innen utdanning og læringsmetodikk. Hans erfaringer med læreryrket spenner langt utenfor det tradisjonelle skolemijøet, idet hans arbeid med implementering av teknologi i skolen har hatt enorm påvirkning på familiene og samfunnet som skolene befinner seg i. I sitt foredrag forteller Abdul Chohan hvordan han utruster elever og lærere med nettbrett som bidrar til en rekke fordeler med alt fra kostnadsbesparelser til tilgang på kunnskap og læring for alle, uansett hvilken bakgrunn de har og hvor de måtte befinne seg. Abdul Chohan har bistått utdanningsdepartment i land verden over, som India, Australia, Singapore og Island, og er ansett som en av de fremste «Thought leaders» innen utdanningsteknologi.

Foredragsholder: Abdul Chohan

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Hvorfor teste produkter og tjenester?
Utvikling av nye produkter og tjenester er beheftet med høy risiko.
Mange utvikler produkter markedet ikke vil ha eller som ikke tilfredsstiller normer og regler. Dette kan skyldes ufullstendig markedsinnsikt og manglende markedsforståelse. I vår ny-satsing - NSCL - Norwegian Smart Care Lab vil vi hjelpe bedrifter og kommuner slik at denne risikoen reduseres. Dette vil vi gjøre ved å teste tjenester og produkter på reelle kunder og brukere. I dette foredraget får du vite mer om hva som skal til for å lykkes og hvordan senteret kan bidra i prosessen.
Foredragsholder: Marit Hagland
: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Maskinlæringseksplosjonen i den vidunderlige nye digitale verden

Digitalisering, IoT, og Industri 4.0 kommer stadig høyere opp på agendaen til et økende antall virksomheter. Den nye digitale verden som skapes åpner for nye tjenester og forretningsmodeller og for nye muligheter til å optimalisere eksisterende verdikjeder. Kunstig intelligens og maskinlæring, som lenge har vært forbeholdt science fiction og akademia, blomstrer nå i den nye digitale verden, og den praktiske anvendelsen og oppmerksomheten rundt disse eksploderer. Hva driver denne eksplosjonen og hvordan kan man dra mest mulig nytte av det? eSmart Systems skal analysere denne revolusjonen og viser noen praktiske eksempler fra energisektoren

Foredragsholder: Davide Roverso

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Hvordan utnytte mulighetsbilde ny teknologi gir din bedrift

Hva kan Big Data og analyse gjøre for å bygge AI, for igjen å effektivere virksomheter og styrke bunnlinje. Både i offentlig og privat sektor. Hvordan den moderne lederen bruker teknologi til å effektivisere og innovere sin virksomhet.

Foredragsholder: Ken Roar Riis

: Digitalisering og ledelse
16.00-17.30
27 september 2017
09.00-10.30
Welcome by the Mayor of Stavanger

Gaining an Edge - Welcome to Stavanger

Christine Sagen Helgø has been the mayor of Stavanger since the regional election of October 2011, representing the Conservative Party of Norway, Høyre. She has seen altogether eighteen years of Stavanger’s politics.  Sagen Helgø has a law degree from the University of Bergen. She is chair of the board of the Greater Stavanger Economic development and the Port of Stavanger. In the 2014-2016 term she served as president of World Energy Cities Partnership (WECP), which is a network of 20 cities that are globally recognized as international energy capitals. Mayor Helgø has throughout her time in office had smart cities as one of her main focus areas. She has also a great involvement in diversity. With 22 percent of our inhabitants with an origin outside Norway and 181 nationalities, Stavanger is one of the most international regions of Norway.

Foredragsholder: Christine Sagen Helgø, Mayor, Stavanger Municipality
The Nordic Model - A Starting Point for Smart Cities

The Nordic Model - A Starting Point for Smart Cities

Dagfinn Høybråten took over as Secretary General of the Nordic Council of Ministers on 4 March 2013. Høybråten takes on his new role with the ambition of developing and strengthening Nordic co-operation.

Dagfinn Høybråten has been politician for more than 30 years, and was a member of the Council of Ministers for seven years as Minister of Health, Minister of Labour and Social Affairs for the Christian Democratic Party. After that he was President of the Nordic Council 2007-2008. In addition, he has extensive experience as a civil servant, and, amongst other things, was head of the National Insurance Administration, 1997-2004.

Foredragsholder: Dagfinn Høybråten, Secretary General of the Nordic Council of Ministers
Why cities need MAGIC in their quest for Smartness

Why cities need MAGIC in their quest for Smartness

Magic is what happens when you combine the best of new technology and make it work together.  For the Norwegian industry and municipalities to really benefit from the new opportunities new technology brings, it is important to understand the power that lies in the combination.

Annelene Næss, is leading Telenor Business  innovation agenda within IoT and big data, smart cities and municipalities, eHelath, robotics  and cloud services.  Annelene Næss has a solid background from the telecom industry working with innovation and business development within new areas.  Annelene Næss holds a Master from Copenhagen Business School in Finance, and is Telenor’s Strategist in Norway203040

Foredragsholder: Annelene Næss, Director of Smart Digital at Telenor Norway
Smart Cities in China

Chinese Smart City

A leading expert in the field of China’s policy in sustainable development, climate change, environmental protection, green and climate financing, and technology innovation, she has been a strong voice and opinion maker of China’s pursuit of sustainable development and clean revolution in the last two decades.

Changhua is President of China Redesign Hub and Vice Chair of World Green Design Organisation. She also co-chairs Future Design Lab, Vice-chairs Governing Council of Asia Pacific Water Forum, and also acts as China/Asia Region Liaison of Jeremy Rifkin Office. She leads strategic partnership with key stakeholders in China and globally through project collaboration to enhance China’s energy, industrial and economic transition that is built upon the Third Industrial Revolution and Internet+. She also leads the thought-leadership with government, business and academic partners to help overcome ecological, environmental and resources constraints on China’s growth and tackle such global challenges as climate change.

She currently serves some key roles globally as:

  • Member of Future Council of Environment and Natural Resources Security, World Economic Forum
  • Vice Chair of Asia Pacific Water Forum Governing Council
  • Vice Chair of World Green Design Organisation
  • Co-Chair, Future Design Lab
  • Judging Panel Member of Technology Pioneers of World Economic Forum
  • Member of the Board, Global Infrastructure Basel Foundation
  • Advisory Board Member of Green Gateway Fund, Germany
  • Advisory Board Member of Global Sustainability Fund of Mercer
  • Member of global sustainability advisory councils of six multinational companies

She worked with former UK PM Tony Blair on Breaking the Climate Deadlock project for the global climate change Copenhagen process. She chaired the Global Agenda Council on Climate Change of WEF and served on the Committee of UNFCCC CDM and Carbon Market Leadership Policy Dialogue. She created two Chinese charity funds – Million Forest Fund and Climate Change Fund. She also served as judge of KPMG Infra 100 and many other competitions of clean technologies and projects.

Changhua has been a frequent award winner, such as “Most Shiny Leader” of China Business News, “Low Carbon Leader” of China Southern Media Group, “Green Silk Scarf Award” of Psychology, “Most Successful Woman” of Jessica, and “2014 China Annual Brand Women Leader” of Brand China.

She chaired two Boards of The Climate Group in the greater China Region between 2007 and March 2016 and acted as Greater China Director of The Climate Group by leading two teams in the region to work with government, companies and think tanks to advance China’s low carbon economy. From national and local policy to technology innovation, from finance to human talents, she has contributed greatly to corporate leadership, smart city leadership, cleantech innovation and financing mechanisms, as well as human talents development for China’s clean revolution.

Before joining The Climate Group, Changhua was China CEO and Executive Director of ENSR, supporting multinational companies in China to comply with environmental laws and regulations. Before returning to China in 2003, she led China Studies Program at World Resources Institute in Washington, DC. She also worked with UNDP, UNEP, World Bank, ADB, EU, among others to support their work in China in advisory capacity.

She was 1993 Fellow of World Press Institute and 2004 Fellow of Temple Law School at the US-China High-Level Dialogue on Environmental Law and Policy. She holds two graduate degrees, Master in Law at School of Journalism of Chinese Academy of Social Sciences and MA in environmental policy and management at University Maryland.

She now lives in Beijing with her family.

Foredragsholder: Changhua Wu, President of China Redesign Hub and Vice Chair of World Green Design Organisation.
Smart+Connected Communities, Vision and Strategy

Smart+Connected Communities, Vision and Strategy

As president of the Smart+Connected Communities (S+CC) initiative at Cisco, Anil Menon is responsible for the vision and strategy of the program. He drives the development of technology solutions, its transformative partnerships and investments, and sales for this new global business vertical. S+CC focuses on deploying digital technologies in cities globally, to transform the delivery and management of urban and citizen services such as traffic, parking, water, healthcare, education, and security, among others.

Anil is also responsible for country transformation initiatives in Turkey, Russia, South Korea, Israel, France, Indonesia, United Arab Emirates, and India. He is Chairman of Cisco’s India Advisory Board comprising senior Indian corporate executives and former Indian governmental bureaucrats and works closely with other Cisco executives to help drive growth for Cisco India. Anil serves as vice-chair of the World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council on Future of Cities and is a member of the Global Agenda Council on the Future of Health as well. Anil is the chairman of the American Chamber of Commerce’s Consortium of US companies for Smart Cities in India.

Prior to joining Cisco, Anil was corporate vice president of strategy in Growth Markets at IBM, where he also held other critical global strategy, product management and marketing roles, including an appointment by the CEO to serve on the IBM Strategy team.  Anil brings strong academic credentials as well. He earned a Ph.D. in marketing and statistics. He held a position on the graduate faculty in marketing at Emory University in Atlanta, Georgia (U.S.) and was head of its marketing department. He has also served on the executive committee of the Council on Strategic Planning at the Strategy Planning Institute, an international business think tank originating from the Harvard Business School.  Anil served as a Sony Fellow in Business Strategy and Innovation with Sony Corporation from 1993-1996.  He has also served on the advisory board for Coca-Cola’s technology incubator Fizzion. Anil has also consulted extensively with senior management of many global companies in the areas of strategy and innovation.

Anil currently serves on the board of directors for the Center for Customer Insights at the Yale University School of Management and is on the advisory board for the Johns Hopkins University Carey Business School. He is also a member of the Board of Governors for the Manipal University TM Pai Management Institute.

Anil currently lives in Bangalore, India with his family as part of an international assignment.

Foredragsholder: Anil Menon, Global President, Smart+Connected Communities (S+CC), Cisco
10.30-11.00
11.00-12.30
The Smart City Light House project Triangulum

Triangulum: The Three Point Project

Damian Wagner is Coordinator of the Smart Cities Initiative and the European SCC- Project “Triangulum” at the Fraunhofer Institute IAO in Stuttgart, Germany. He gained hands- on experience in the field of sustainable energy solutions and financing working in the innovation management of badenova, a leading German utility, the International Emissions Trading Association (IETA), the United Nations Environmental Program (UNEP) and as a freelance consultant.

The focus of his research at the ESB Business School in Reutlingen and at the University of Exeter was on carbon finance and renewable energy finance mechanisms. This research was put straight into practise in the South of Germany, where his family develops and operates innovative small hydropower plants.

Foredragsholder: Damian Wagner, Senior project manager Smart Cities, Triangulum
Debate: What makes a Good Smart City?
12.30-14.00
14.00-15.30
Democracy in the Area of Technology
Health IoT - A new dimension to technology assisted care
Leading the way to a smart future - Meet the new Lighthouse Cities
Security and Risk Governance in the Smart City
Smart buildings
Mobility 1: Driving change with technology and services
15.00-16.00
16.00-17.30
The public conversation in the age of the algorithm
Welfare Tech (DK) Smart care
Smart Cites in China
Low key urban Spaces in a high tech world
Innovation Edge - How to bring life to your IoT
Mobility 2: Smart City Mobility and charging solutions
28 september 2017
09.00-10.30
Smart collaborative leadership: The role of the cities

Smart collaborative leadership: The role of the cities

Gunn Marit Helgesen was elected President of the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) in 2012 and re-elected for a second term in 2016.

Ms Helgesen has been a Senior Engineer in Statoil and Norsk Hydro. She was Chair of Telemark County Council from 2003 to 2011, after two periods as Vice-Chair. Today she is group leader of the County Council and serves on the County Committee in Telemark. In addition, she is a substitute member of the Porsgrunn City Council. Since 2012 Ms Helgesen has been a delegate to the Congress of the Council of Europe as chair of the Norwegian delegation. At the 31 Session of the Congress in October 2016, Ms Helgesen was elected as President of the Camber of Regions. Gunn Marit Helgesen is also representing Norway in UCLG World Council and Executive Bureau.

Foredragsholder: Gunn Marit Helgesen, President of The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS)
Technology as a driver for value creation in smarter society.

Technology as a driver for value creation in smarter society

As General Manager of Government for the Worldwide Public Sector at Microsoft, Tim Turitto is responsible for defining and executing the group’s government strategy, working with key influencers within Central, Local, and Regional governments to help bring about digital transformation. As part of that effort, he leads an industry team that is helping to shape the oncoming digital revolution in technologies and processes that help governments perform their mission to drive economic growth, provide efficient governance, include and empower their citizens, and protect and sustain the environment in which we live.  As the General Manager, Mr. Turitto directs Microsoft’s global government focus and identifies both new and existing solutions, services and partners that demonstrate Microsoft’s thought leadership and positive impact in meeting the mission of government.

Prior to joining Microsoft, Mr. Turitto was a senior vice president at CGI, where he served as business unit manager for the company’s Regulatory Agency Programs. In that role, Turitto led the team responsible for a portfolio of U.S. civilian agency accounts, including the Environmental Protection Agency; Federal Deposit Insurance Corporation; Departments of Agriculture, Interior, Energy, and Education; and several other federal agencies. During his 20 years at CGI, Turitto led a variety of successful cloud, cyber, data analytics, and application development projects for key organizations in the civilian, state, and local government sectors. As senior vice president for CGI Federal, Mr. Turitto consistently applied his strategic leadership and business acumen to create one of the company’s most profitable and consistently growing business units.

 

Mr. Turitto was a member of the Northern Virginia Technology Council (NVTC), which promotes innovation and represents the interests of approximately 1,000 technology companies and organizations, including businesses from all technology sectors, service providers, universities, non-profit organizations, and government agencies. Through its member organizations, NVTC also represents about 300,000 technology employees in Northern Virginia. 

Turitto holds a master’s degree in engineering from the University of Virginia and a bachelor’s degree in mathematics and computer science from the University of North Carolina. In his free time, he enjoys boating, wakeboarding, and watching movies. Turitto, who speaks Italian, also makes frequent trips to Italy to visit family and explore his ancestral homeland.

Foredragsholder: Tim Turitto, Worldwide General Manager, Government at Microsoft
Innovative Leadership and Big Design – Strategy for a Smart and Open City

Innovative Leadership and Big Design - Strategy for a Smart and Open City

Morten Wolden has been councilor in Trondheim municipality since 2016. He is the chief administrative director of the municipal organisation and is a proactive in the municipality’s strategies, organization and leadership in creating new and smart solutions in interaction with users, knowledge communities, business and volunteering.

Prior to his position as councilor in Trondheim, Morten was councilor in Orkdal municipality in 2015. From 2010-2015 he worked as Municipal Director for Culture and Industry in Trondheim.

In 2003-2006 Morten Wolden became Communications Director in Sør-Trøndelag municipality after two years as Organizational Manager at Coop Orkla Møre 2006-2008. And in 2008 he returned back to Sør-Trøndelag county municipality as Director of communication and strategy until 2010.

He began his career in the media industry at Adresseavisen Group in 1980 and became managing director in the local newspaper Verdalingen and Avisa Sør-Trøndelag 1992-2003.

Foredragsholder: Morten Wolden, Chief Administrative Director, Trondheim Municipality
Smart City Business Models: Open Collaboration on a Horizontal Platform

Smart City Business Models: Open Collaboration on a Horizontal Platform

Marc Jadoul is Market Development Director for the Internet of Things at Nokia. In this role he is evangelizing IoT technologies and applications, and promoting Nokia’s credentials as a key player in this rapidly growing market. With more than two decades of experience in the ICT sector, he has held positions in research & innovation, strategy, marketing and communications, business development, and solutions consulting.

Marc holds a Master’s Degree in Computer Science from the University of Brussels. He is a passionate B2B storyteller, blogger, author or co-author of more than 150 papers, magazine articles and conference presentations, and a frequent speaker and panelist at industry events. Over the past years Marc has published white papers, opinion pieces and blog posts, and has delivered conference presentations and public lectures about the Internet of Things and Smart City applications. He speaks Dutch, English and French.

Foredragsholder: Marc Jadoul, Market Development Director, Internet of Things, Nokia
10.30-11.00
11.00-12.30
Smart City Transformation Pathways
Smart City Strategy
Big & Open data
12.30-13.30
13.30-15.00
Smart Energy
Business models for public sector
City Platform
Satellite applications for smart sustainable cities
Smart Citites and regional development
15.30-17.00
Smart City Challenges and Ambitions

Smart City Vision and Strategy for the City of Oslo.

SmartOslo is a city owned initiative and project to develop a smart city vision and strategy for the city of Oslo. The project will run in 2017 with the goal to have dynamic strategy adapted by the city council early 2018. The project aims to involve the citizens, business and the municipal agencies in the work.  Ultimately the strategy will show how Oslo can become a smarter city with high life quality for its citizens.

Lene Lad Johansen is the project manager for SmartOslo and works in Department of Business Development and Public Ownership. She holds a degree in sociology from The Norwegian University of Science and Technology, and has worked in the city of Oslo the last seven years where she has been developing research and innovation projects within the fields of sustainability, energy, innovation in public procurement and smart city. She has previously worked for the Norwegian Red Cross with involvement campaigns and advocacy. For the next year she will be working on developing a smart city strategy for the city of Oslo.

Foredragsholder: Lene Lad Johansen, Project Manager, SmartOslo
Smart City Challenges and Ambitions

Smart City challenges and ambitions

Mika Hakosalo works for the City of Stockholm since 2013. His responsibility is to develop and lead new projects to reach the city’s climate goals. Since 2014 Mika has been working in the Grow Smarter project, first with the application and creation of the partner network, and now as Site Manager leading the implementation of 21 smart solutions in Stockholm.

From his previous engagements Mika has a long experience of leading research and development projects, with focus on innovation and growth. Mika has a Masters Degree in Environmental Care and has worked widely with environmental and climate issues. Prior to his employment in Stockholm, he worked as director of Klimatinfot in Helsinki, where the target group for operations was citizens and small businesses in the region.

Foredragsholder: Mika Hakosalo, Site Manager, GrowSmarter Stockholm
Summary

Anita Krohn Traaseth is the CEO of Innovation Norway. Prior she was the CEO of Hewlett-Packard Norway.  She started her career as a trainee at IBM and has held several executive positions including CEO of Simula Innovation AS (leading ICT research laboratory) and strategy director at DNV Software.

Krohn Traaseth studied communication and management at BI Norwegian Business School. At Harvard University she completed an executive leadership program and earned certification in strategy and innovation from Massachusetts Institute of Technology.

Krohn Traaseth has received several awards, including Best Female Leader in the IT Industry by Od@-nettverket in 2012 (a talent development forum) and Social Media Personality of the Year in 2013 by Kampanje (media website and media magazine). Anita is also titled as “Top 20 Women in Business in Northern Europe” and “Top 50 Most Inspiring Women in European Tech” 2015 and 2016.
She is an open and socially engaged business leader, mother of three, blogger and author of the book “Good Enough For  The Bastards” – a manager’s thoughts about courage, vulnerability and credibility.

Foredragsholder: Anita Krohn Traaseth, CEO, Innovation Norway
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer