Laddar meny

Agenda

NB: Endringer i tidspunkt for foredragene vil komme!

09 november 2017
10.00-10.30
10.30-11.15
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Nye personvernsregler fra mai 2018 - Hva nå?

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven. Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt. Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet? EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.

Foredragsholder: Hallstein Husand, Datatilsynet

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Læring i dag– skolens, lederes, læreres og elevers rolle i en digital alder.

Utdanning skal forberede barn på fremtidens muligheter og utfordringer, og vi lever i en verden hvor endringene er like hurtige som konstante. Andrew bruker sin erfaring fra det å jobbe med teknologi i skolen til å belyse viktige elementer for hvordan læringsutbyttet kan forbedres ved hjelp av teknologi. Andrew har over 20 års erfaring som lærer og har i en årrekke bistått skoler på tvers av Europa og UK med å realisere potensialet som ligger i bruk av teknologi i klasserommet.

Foredragsholder: Andrew Rhodes, Atea

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Gevinstrealisering

Velferdsteknologiens gevinstrealisering: til fordel for brukere, pårørende, ansatte og kommunen.  
Med velferdsteknologi får brukere tilgang på mer brukertilpassede løsninger, lenger botid hjemme og  bedre styringsevne over egen hverdag. Med tettere oppfølging opplever pårørende større trygghet, og kommunen bedre muligheter til å fordele de varme hendene.

Foredragsholder: Tove Topaas

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Digital industriell transformasjon

Den digitale transformasjonen innen industrien skyter fart. Vi vil gi deg konkrete eksempler på hvordan teknologiske løsninger som digitale tvillinger/autonomi, maskinlæring/kunstig intelligens og avansert dataanalyse skaper fremtidens industri. Gjennom endringer av alt fra design, produksjon og vedlikehold ser vi betydelig gevinster i form av effektivisering og nye måter å operere på innen maritim, olje og gass og fornybar industri.

Foredragsholder: Michael Link, Kongsberg Digital

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Er det nok å ansette digital kompetanse for å "overleve" digitaliseringen ?

Organisasjonene som håndterer den digitale omstillingen best i dag og vil i tiden fremover, er de som evner å tenke som en vellykket og sulten startup; med blanke ark, og brukeren i sentrum. Det krever omstilling, tilpasning og læringsevne. Google er kjent for å ha en kultur som driver innovasjon. Hva kan vi lære av dem?

Foredragsholder: Siri Børsum, Google

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Smarte byer – IBM tar utfordringen.

Å integrere systemer og gi overblikk over hele byens operasjoner i stor skala samt gi tilknyttede etater og samarbeidene parter det detalj nivå de trenger på en sikker måte og i riktig kontekst er Ingen enkel oppgave. IBM hjelper flere med å optimalisere, integrere (data, systemer og folk),og visualisere for operasjonell effektivitet. Med smart Integrasjon og sanntids samarbeid kan byens myndigheter ved hjelp av avanserte analyse og regel motorer forberede seg på utfordringer, planlegge for vekst og koordinere på tvers ved større ulykkes situasjoner. Resultater fra kunder som er underveis på sin smartere reise er reduserte kostnader, bedre tverrfaglig samarbeid og ikke minst innbyggerne er tryggere.

Foredragsholder: Callum James Steel, IBM

: Smart by
11.15-11.35
11.35-12.20
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hvordan samarbeider de digitalt innfødte? Holder dagens samhandlingsløsninger mål?

Den beste måten å forstå hva som kreves er å invitere noen digitalt innfødte til å beskrive hva de forventer av en effektiv løsning, enten det gjelder dialog 1-1, deling og samhandling på dokumenter, video eller tale. Vi tar med oss en digitalt innfødt på scenen og diskuterer dette med mål å synliggjøre hva man bør tenke på når man skal designe framtidens samhandlingsløsninger.

Foredragsholder: Thor-Egil Hesjasveen, Atea

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Suksesshistorier fra virkeligheten

Internasjonalt anerkjente Abdul Chohan er en av de mest innovative skikkelsene innen utdanning og læringsmetodikk. Hans erfaringer med læreryrket spenner langt utenfor det tradisjonelle skolemijøet, idet hans arbeid med implementering av teknologi i skolen har hatt enorm påvirkning på familiene og samfunnet som skolene befinner seg i. I sitt foredrag forteller Abdul Chohan hvordan han utruster elever og lærere med nettbrett som bidrar til en rekke fordeler med alt fra kostnadsbesparelser til tilgang på kunnskap og læring for alle, uansett hvilken bakgrunn de har og hvor de måtte befinne seg. Abdul Chohan har bistått utdanningsdepartment i land verden over, som India, Australia, Singapore og Island, og er ansett som en av de fremste «Thought leaders» innen utdanningsteknologi.

Foredragsholder: Abdul Chohan, ESSA Academy

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Innovative anskaffelser: Når behov møter marked kan spennende ting skje

Hvordan kan kommunene bruke innkjøpsmakt for å få gode og framtidsrettede tjenester – og hvilke synergier skapes når flere kommuner samarbeider om innovative anskaffelser?

God kunnskap om løsningsbehov og bred dialog med markedet om behovene er viktige suksessfaktorer i en innovativ anskaffelse. Møt dyktige fagpersoner fra kommunesektoren som bruker innovative anskaffelser for å få fram de gode velferdsteknologiske løsninger med trygg gevinstrealisering.

Flere kommuner gjennomfører nå innovative anskaffelser av velferdsteknologi på vegne av andre. Få et innblikk i erfaringene og gevinstene – for innbyggerne, kommunene og leverandørene.

Foredragsholder: Riche Vestby og Kari Bjørkheim, Lindås Kommune

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Fra sensor til beslutning

På messer, seminarer og i mediebildet generelt blir vi alle bombardert med Industrial IoT (IIoT), Industri 4.0, Smart Manufacturing og en rekke tilsvarende initiativer og trender. Vi nikker anerkjennende, ser på hverandre og tenker at "dette er bra, fremtiden er her - nu kjør vi!". Men tilbake i hverdagen, er avstanden ofte stor mellom realitet og glansbilde.

Få et innblikk i hvordan vi mener at din bedrift kan stegene inn i fremtiden og hvordan du som leder eller med IT som fagfelt kan bidra i linken mellom sensor og beslutning.

Foredragsholder: Eiliv Elvebakk, Tripple S

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Nådeløs digitalisering

Digitalisering og nye teknologier gjør fremtiden utrygg for Norges største selskaper. Telenor-sjef Sigve Brekke opplever at hele forretningsmodellen angripes. DnB-sjef Rune Bjerke tror antall ansatte blir halvert om fem år. Erkjennelsene fra Brekke og Bjerke er viktige. Tøffe år venter – særlig når utgangspunktet er være eller ikke være.

Foredragsholder: Bente Sollid Storehaug, Digital Hverdag

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

The Building Blocks of City Digitization

Digitization is coming to town! Plenty of Smart City initiatives have emerged around the world over the past several years, complete with strategies to address urban challenges ranging from mobility related issues, environmental, economic, social, energy related, and more. What are the best and worst practices? What are the building blocks of a successful smart city strategy? How can smart city strategies apply to smaller and medium sized communities? What are the technological choices involved in a smart city endeavor? How to partner and with whom?

Foredragsholder: Bas Boorsma, Cisco

 

: Smart by
12.20-13.10
12.30-13.00
13.10-13.55
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hybrid - Veien til skyen steg for steg

Vil skyen ta over for alt, eller er fremtiden hybrid? Hva er siste nytt i dette svært dynamiske markedet? Hva er driverene, og hva skal jeg velge? I denne sesjonen vil vi gi deg oversikt og svar som kan hjelpe deg på veien. Vi viser deg også hvordan du kan få sømløs kobling mellom eget datarom og skyløsninger fra de største merkenavnene i bransjen.

Foredragsholder: Stig Alstedt, Hewlett Packard Enterprise

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Digitalisering i skolen tatt på alvor: Hvordan lykkes når 6000 elever skal ha iPads?

I dette sporet deler Jørn Larviks kommunestrategi for å støtte bedre læring på deres skoler. Han deler erfaringer fra å implementere endring, deres tilnærmelse til å lære opp lærere og skoleledere, og belyser noen av nøkkelaspektene å vurdere for å sikre at du lykkes og at teknologien leder til forbedret læringsmuligheter for elever.

Foredragsholder: Jørn Andersen, Larvik Kommune

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Watson, helsepersonell og brukers beste venn!

Watson lærer, den forstår og den resonerer. Den gir informasjon når du trenger det, den kan hjelpe til å ta de riktige beslutningene og den skaper god dialog mellom alle i omsorgskjeden. Det gir økt trygghet og mestring for både brukere og ansatte, i tillegg til at de varme hendene blir brukt der det er størst behov. Watson som digital sykepleier vil være avgjørende for at vi kan "leve hele livet i egen bolig". Vi vil i presentasjonen vise muligheter og verdien av kognitive systemer, relatert til velferdsteknologi.

Foredragsholder: Lars Martinsen og Marthe Dyrud, IBM og Atea

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Siemens Digital Enterprice – et steg mot industri 4.0

Industri 4.0 er den fjerde industrielle revolusjonen, hva betyr dette og i hvilken grad påvirker det bedrifter som kobler automasjonssystemer sammen med IT systemer? To kritiske fagfelt for produksjonsbedrifter smelter sammen. Den ene fagfeltet står for produktiviteten og den andre sørger for å sikre informasjonen. I hvilken grad kan kontorutstyr benyttes i produksjon, hvor sikkert er et automasjonssystem og hvilken risiko innbærer det å koble maskiner i kontornettverket?

Foredragsholder: Frank Johnny Braathen, Siemens

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

IKKE LENGER ”BUSINESS AS USUAL”. Hvordan rigge for transformasjon og innovasjon i en tid preget av eksponentiell utvikling.

De siste tre årene har Anette Mellbye hatt ansvar for den plattformen som transformerer mest, mobilen, i den bransjen som – til nå – disrupteres hardest, nemlig mediebransjen. Hun vil snakke erfaringen med å stå i transformasjon - hva andre kan lære av mediebransjen, hvordan teknologi endrer alle bransjer, og hva som kreves av fremtidens ledere og ansatte for å utvikle fremtidsrettede organisasjoner og forretningsmodeller.

Foredragsholder: Anette Mellbye

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Hva er forskjellen på den tradisjonelle og den smarte byen?

Den Smarte Byen gir oss en mulighet til å løse dagens og morgendagens utfordringer, da over 80 % av oss vil bo i byer. Microsoft forteller og viser frem gode eksempler på Smartby prosjekter innenfor helse, transport, utdanning, energi og bygg.

Foredragsholder: Leif Christian Hanstad

: Smart by
13.55-14.15
14.15-15.00
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og nye løsninger gjør oss mer konkurransedyktige. Virksomheter som implementerer smart teknologi i dag, vil i fremtiden være i stand til å jobbe raskere og mer dynamisk og beholde sine talenter. Mats Jentzen gir deg de beste tipsene for å lykkes med de ansatte – i dag og i fremtiden.

Foredragsholder: Mats Jentzen, Dell EMC

: IT-infrastruktur
Skole

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

 

Foredrag:

Barns rettigheter i en digital verden

Emma Mulqueeny er en av Europas mest sentrale talspersoner for bruk av teknologi under utdanning. Hun er mest kjent for sitt arbeid med kampanjen “Year 8 is too late” der hun jobber for å inspirere jenter til å velge teknologifag. Hun er anerkjent av «The Order of the British Empire» for sitt engasjement innen teknologi, utdanning og barns digitale rettigheter. Tidligere i år var Emma Mulqueeny key note speaker under NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring).

Foredragsholder: Emma Mulqueeny

: Skole
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Mer tid til omsorg - gode helse og omsorgstjenester ved riktig implementering og bruk av velferdsteknologi 

Hvordan kan din kommune realisere gevinster ved innføring av velferdsteknologi for bedre kvalitet i tjenester, bedre utnyttelse av ressurser, økt mestring for brukere og trygghet for brukere og pårørende.

Foredragsholder: Jan Holm, Safemate

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Maskinlæringseksplosjonen i den vidunderlige nye digitale verden

Digitalisering, IoT, og Industri 4.0 kommer stadig høyere opp på agendaen til et økende antall virksomheter. Den nye digitale verden som skapes åpner for nye tjenester og forretningsmodeller og for nye muligheter til å optimalisere eksisterende verdikjeder. Kunstig intelligens og maskinlæring, som lenge har vært forbeholdt science fiction og akademia, blomstrer nå i den nye digitale verden, og den praktiske anvendelsen og oppmerksomheten rundt disse eksploderer. Hva driver denne eksplosjonen og hvordan kan man dra mest mulig nytte av det? eSmart Systems skal analysere denne revolusjonen og viser noen praktiske eksempler fra energisektoren.

Foredragsholder: Davide Roverso, eSmart Systems

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Konkurransekraft og digitalisering

Digitalisering gir virksomheten din, offentlig eller privat, et fortrinn. Det kan være mer effektiv ressursbruk i det offentlige, og dermed bedre tjenester til innbyggerne, eller bedre produktutvikling eller mer effektiv produksjon i privat næringsliv. Begge deler er avhengig av et samspill mellom teknologi, organisasjonen og ansatte. Ser vi som ledere mulighetene, og hva kan vi gjøre for å styrke virksomheten vår?

Foredragsholder: Henrik Høst, Atea

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Arbeidsplasser med smartbygg teknologi gir mer effektive medarbeidere

Gjennom godt implementert Smartbygg teknologi vil dine ansatte prediktivt få støtte i sin arbeidshverdag. Dette vil gi deg mer fornøyde medarbeidere som samhandler mer, er mer produktive i en arbeidsplass hvor kreativitet og idedeling brer om seg.

Foredragsholder: Thor Egil Hesjasveen

: Smart by
15.00-15.50
15.10-15.40
17.00
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer