Laddar meny

Lab

21 september 2017
12.30-14.20
Microsoft

Kom enkelt i gang med PaaS-tjenester med Azure ServiceWeb Apps

Det er ved Paas-tjenester man virkelig får tatt ut verdien av skytjenester. Denne labben viser hvordan man enkelt kan komme i gang med Azure Service Web Apps for å dra nytte av skalerbarheten, sikkerhetsfunksjoner og tilgjengeligheten skyen tilbyr.

Foredragsholder: Jerry Sæle
15.10-17.00
IBM

Qradar LAB

IBM QRadar sørger for at man får en sikkerhetsløsning som sikrer virksomhetskritiske systemer og gir kontroll med deling av informasjon ved å forebygge, avdekke og håndtere uønskede hendelser.

Et godt, prioritert bilde av trusler, behov for patching og sikkerhetskonfigurasjon

 

- ÈN samlet, konsolidert hendelseslogg av alt som skjer

- Mange ustrukturerte logglinjer -> få strukturerte hendelser

- Et «live», prioritert dashboard av det som skjer NÅ

- EN automatisk generert historisk, prioritert hendelsesliste

- Rapporter på tvers av alle systemer

- Rapporter ihht tekniske standarder, eks 27001

- Underlag for overordnede forretningsrapporter, revisjonsrapporter, årsrapporter

- Godt dokumenterte hendelser; grunnlag for effektiv hendelseshåndtering

- Fakta underlag for forbedringsarbeid

- Reell reduksjon av kostnader knyttet til

- Automatisk, løpende 24/7/365 oppfølgende logger

- Mer effektiv oppfølging av hendelser (også «ikke-hendelser)

- Automatisk produksjon av rapporter

- Sikkerhetsløsningen skal ha som hovedmålsettinger å:

- Detektere uautorisert trafikk i infrastrukturen

- Være et verktøy for å oppdage og etterforske mulige sikkerhetstrusler på tvers av systemer

- Lagre sikkerhetsinformasjon over tid for bruk ved etterforskning av hendelser tilbake i tid

- Generere rapporter som dokumenterer sikkerhets-status i IT-infrastrukturen

 

I denne LAB’en ser vi på funksjonalitet og dashbord, hvordan sette opp dette for å gi et best mulig bilde av nå situasjonen.

Vi ser også på muligheten til å hente ut rapporter og hvordan disse tilpasses.

Foredragsholder: Martin Gudmundsen
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer