Laddar meny

Agenda

NB: Endringer i tidspunkt for foredragene vil komme!

21 september 2017
12.00-12.30
12.30-13.15
Skole og velferdsteknologi

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Digitalisering av kommunehelsetjenesten

Bergen kommune er i gang med å rulle ut 5000 e-låser til hjemmeboende. Løsningen blir integrert mot Visma Profil (EPJ), dette gjør at hverdagen blir enklere, mer effektiv og tryggere for helsepersonell og tjenestemottakere, og dette vil gi store             økonomiske besparelser for kommunen.

Foredragsholder: Tormod Bekken

: Skole og velferdsteknologi
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Konkurransekraft og digitalisering

Digitalisering gir virksomheten din, offentlig eller privat, et fortrinn. Det kan være mer effektiv ressursbruk i det offentlige, og dermed bedre tjenester til innbyggerne, eller bedre produktutvikling eller mer effektiv produksjon i privat næringsliv. Begge deler er avhengig av et samspill mellom teknologi, organisasjonen og ansatte. Ser vi som ledere mulighetene, og hva kan vi gjøre for å styrke virksomheten vår?

Foredragsholder: Nils Ola Bark

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

The Building Blocks of City Digitization

Digitization is coming to town! Plenty of Smart City initiatives have emerged around the world over the past several years, complete with strategies to address urban challenges ranging from mobility related issues, environmental, economic, social, energy related, and more. What are the best and worst practices? What are the building blocks of a successful smart city strategy? How can smart city strategies apply to smaller and medium sized communities? What are the technological choices involved in a smart city endeavor? How to partner and with whom?

Foredragsholder: Jan Solhøy og Frank Tuhus

: Smart by
13.15-13.35
13.35-14.20
Skole og velferdsteknologi

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Innovative anskaffelser: Når behov møter marked kan spennende ting skje

Hvordan kan kommunene bruke innkjøpsmakta for å få gode og framtidsretta tjenester – og hvilke synergier skaper vi om flere kommuner samarbeider om innovative anskaffelser? God kunnskap om hvilke behov som skal løses og bred dialog med markedet om behovene, er viktige suksessfaktorer i en innovativ anskaffelse. I sekvensen møter du dyktige fagpersoner fra kommunesektoren som bruker innovative anskaffelser for å få fram gode velferdsteknologiske løsninger. Du får også innblikk i resultatene av at flere kommuner nå gjennomfører innovative anskaffelser av velferdsteknologi på vegne av andre. Hvilke erfaringer har dette gitt og hva er gevinsten – for innbyggerne, kommunene og leverandørene?

Foredragsholder: Riche Vestby og Kari Bjørkheim

: Skole og velferdsteknologi
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Digital Transformasjon endrer forretningsmodellen

Digital transformasjon er ikke tilfeldig, men belager seg på innsikt i data som gir grunnlag for nye forretningsmodeller. En gruppe selskaper som har startet reisen fra produkt til tjeneste er Software-bransjen. Disse har lenge tenkt «as-a-service».

I denne sesjonen ser vi på hva som kjennetegner et programvarehus, og hva tradisjonelle organisasjoner kan lære av disse. Vi undersøker også nærmere hva som karakteriserer en vellykket «as-a-service» bedrift og eksemplifiserer hvordan disse organiseres for å drive salg i stor skala. Dette er kritisk for en ny vellykket forretningsmodell, som potensielt kan bli mer verdt enn det eksisterende selskapet.

Foredragsholder: Anders Borchsenius

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Hva er forskjellen på den tradisjonelle og den smarte byen?

Den Smarte Byen gir oss en mulighet til å løse dagens og morgendagens utfordringer, da over 80 % av oss vil bo i byer. Microsoft forteller og viser frem gode eksempler på Smartby prosjekter innenfor helse, transport, utdanning, energi og bygg. 

Foredragsholder: Anders Føyen og Leif Christian Hanstad
: Smart by
14.20-15.10
15.10-15.55
Skole og velferdsteknologi

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Læring i dag– skolens, lederes, læreres og elevers rolle i en digital alder

Utdanning skal forberede barn på fremtidens muligheter og utfordringer, og vi lever i en verden hvor endringene er like hurtige som konstante. Andrew bruker sin erfaring fra det å jobbe med teknologi i skolen til å belyse viktige elementer for hvordan læringsutbyttet kan forbedres ved hjelp av teknologi. Andrew har over 20 års erfaring som lærer og har i en årrekke bistått skoler på tvers av Europa og UK med å realisere potensialet som ligger i bruk av teknologi i klasserommet.

Foredragsholder: Andrew Rhodes

: Skole og velferdsteknologi
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Hva betyr digitale transformasjon for endringsprosesser i organisasjoner?

Det er mye fokus, press og fart på digital transformasjon i privat og offentlig virksomhet. Det gir stor kompleksitet, usikkerhet og angst. Hva betyr det for menneskene og lederne i organisasjon? I dette foredraget vil vi gå inn på implikasjoner det har for ledelse, Samspill og konsekvenser for grupper og enkeltindividet. 

Foredragsholder: Morten Eikeland

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Smarte byer – IBM tar utfordringen

Å integrere systemer og gi overblikk over hele byens operasjoner i stor skala samt gi tilknyttede etater og samarbeidene parter det detalj nivå de trenger på en sikker måte og i riktig kontekst er Ingen enkel oppgave. IBM hjelper flere med å optimalisere, integrere (data, systemer og folk),og visualisere for operasjonell effektivitet. Med smart Integrasjon og sanntids samarbeid kan byens myndigheter ved hjelp av avanserte analyse og regel motorer forberede seg på utfordringer, planlegge for vekst og koordinere på tvers ved større ulykkes situasjoner. Resultater fra kunder som er underveis på sin smartere reise er reduserte kostnader, bedre tverrfaglig samarbeid og ikke minst innbyggerne er tryggere.

Foredragsholder: Callum James Steel

: Smart by
15.55-16.15
16.15-17.00
Skole og velferdsteknologi

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. Globalisering og digitalisering gjør kampen om pallplassene tøffere. Hvordan trene elever og lærere til å bli teknologiske atleter?

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Hvordan kan ny teknologi hjelpe deg å løse utfordringer i skolen?

To norske oppstartsbedrifter, No Isolation og Step In, vil presentere sine nyskapende løsninger for å løse utfordringer i skolen. Ingen tomme pulter - om lag 10% av norske barn går glipp av en betydelig mengde skolegang, blant annet på grunn av sykdom. I tillegg til at de går glipp av læring, risikerer disse barna sosial isolering ved å miste kontakten med venner og medelever. AV1 er en robot som kan hjelpe elever å gjenopprette kontakten med både læring og venner, og er skapt av oppstartsbedriften No Isolation. Kom og se hvordan AV1 kan hjelpe elever i din kommune.

STEPIN sørger for at skolen raskere og enklere kan booke vikarer. Tjenesten kobler lærer og vikar sammen, samtidig som skolen får et administrasjonspanel som gir full oversikt over bruken av vikarer. Slik sørger STEPIN for at man jobber mer effektivt og reduserer vikarbruken.

Foredragsholder: Hans Vestneshagen og Peter Eikeland

: Skole og velferdsteknologi
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Hvordan utnytte mulighetsbilde ny teknologi gir din bedrift

Hva kan Big Data og analyse gjøre for å bygge AI, for igjen å effektivere virksomheter og styrke bunnlinje. Både i offentlig og privat sektor. Hvordan den moderne lederen bruker teknologi til å effektivisere og innovere sin virksomhet.

Foredragsholder: Ken Roar Riis

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Arbeidsplasser med smartbygg teknologi gir mer effektive medarbeidere

Gjennom godt implementert Smartbygg teknologi vil dine ansatte prediktivt få støtte i sin arbeidshverdag. Dette vil gi deg mer fornøyde medarbeidere som samhandler mer, er mer produktive i en arbeidsplass hvor kreativitet og idedeling brer om seg.

Foredragsholder: Frode Aardal

: Smart by
17.00-17.50
18.40-20.00
19.00-22.00
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer