Laddar meny

Agenda

NB: Endringer i tidspunkt for foredragene vil komme!

 

05 oktober 2017
10.00-10.30
10.30-11.15
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Nye personvernsregler fra mai 2018 - Hva nå?

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven. Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt. Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet? EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.

Foredragsholder: Hallstein Husand

: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Innovative anskaffelser: Når behov møter marked kan spennende ting skje

Hvordan kan kommunene bruke innkjøpsmakt for å få gode og framtidsrettede tjenester – og hvilke synergier skapes når flere kommuner samarbeider om innovative anskaffelser? God kunnskap om løsningsbehov og bred dialog med markedet om behovene er viktige suksessfaktorer i en innovativ anskaffelse. Møt dyktige fagpersoner fra kommunesektoren som bruker innovative anskaffelser for å få fram de gode velferdsteknologiske løsninger med trygg gevinstrealisering. Flere kommuner gjennomfører nå innovative anskaffelser av velferdsteknologi på vegne av andre. Få et innblikk i erfaringene og gevinstene – for innbyggerne, kommunene og leverandørene.

Foredragsholder: Tor Andre Sines og Kari Bjørkheim
: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Digital industriell transformasjon

Den digitale transformasjonen innen industrien skyter fart. Vi vil gi deg konkrete eksempler på hvordan teknologiske løsninger som digitale tvillinger/autonomi, maskinlæring/kunstig intelligens og avansert dataanalyse skaper fremtidens industri. Gjennom endringer av alt fra design, produksjon og vedlikehold ser vi betydelig gevinster i form av effektivisering og nye måter å operere på innen maritim, olje og gass og fornybar industri.

Foredragsholder: Matt Duke

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Konkurransekraft og digitalisering

Digitalisering gir virksomheten din, offentlig eller privat, et fortrinn. Det kan være mer effektiv ressursbruk i det offentlige, og dermed bedre tjenester til innbyggerne, eller bedre produktutvikling eller mer effektiv produksjon i privat næringsliv. Begge deler er avhengig av et samspill mellom teknologi, organisasjonen og ansatte. Ser vi som ledere mulighetene, og hva kan vi gjøre for å styrke virksomheten vår?

Foredragsholder: Nils Ola Bark

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Smarte byer – IBM tar utfordringen

Å integrere systemer og gi overblikk over hele byens operasjoner i stor skala samt gi tilknyttede etater og samarbeidene parter det detalj nivå de trenger på en sikker måte og i riktig kontekst er Ingen enkel oppgave. IBM hjelper flere med å optimalisere, integrere (data, systemer og folk),og visualisere for operasjonell effektivitet. Med smart Integrasjon og sanntids samarbeid kan byens myndigheter ved hjelp av avanserte analyse og regel motorer forberede seg på utfordringer, planlegge for vekst og koordinere på tvers ved større ulykkes situasjoner. Resultater fra kunder som er underveis på sin smartere reise er reduserte kostnader, bedre tverrfaglig samarbeid og ikke minst innbyggerne er tryggere.

Foredragsholder: Callum James Steel

: Smart by
Sysla live

Digital revolusjon i oljesektoren

Det har gjentatte ganger blitt gjennomført ingeniørkunst i norsk oljeproduksjon, men få selskaper har hittil klart å virkelig digitalisere virksomheten sin. Men nå åpner de store selskapene lommebøkene. Hvordan vil AI, robotisering og digitale hjelpemidler endre Norges viktigste næring?  

Gjester:

Åshild Hanne Larsen, IT-direktør, Statoil.

John Markus Lervik, Administrerende direktør Cognite

: Sysla Live
11.15-11.35
11.35-12.20
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Fremtidens kontor og medarbeidere

Megatrender og ny teknologi kommer til å påvirke arbeidsplassen, kontoret, arbeidsmiljøet og hvordan vi jobber om vi vill eller ikke. Fokuset er på å fjerne barrierer for å øke produktiviteten, inspirasjon og utveksling av ideer. Kom og hør hvordan arbeidsdagen i fremtiden kommer til å se ut.

Foredragsholder: Bård-Steen Hansen

: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Watson, helsepersonell og brukers beste venn!

Watson lærer, den forstår og den resonerer. Den gir informasjon når du trenger det, den kan hjelpe til å ta de riktige beslutningene og den skaper god dialog mellom alle i omsorgskjeden. Det gir økt trygghet og mestring for både brukere og ansatte, i tillegg til at de varme hendene blir brukt der det er størst behov. Watson som digital sykepleier vil være avgjørende for at vi kan "leve hele livet i egen bolig". Vi vil i presentasjonen vise muligheter og verdien av kognitive systemer, relatert til velferdsteknologi.

Foredragsholder: Lars Martinsen og Øyvind Rusten

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Fra sensor til beslutning

På messer, seminarer og i mediebildet generelt blir vi alle bombardert med Industrial IoT (IIoT), Industri 4.0, Smart Manufacturing og en rekke tilsvarende initiativer og trender. Vi nikker anerkjennende, ser på hverandre og tenker at "dette er bra, fremtiden er her - nu kjør vi!". Men tilbake i hverdagen, er avstanden ofte stor mellom realitet og glansbilde.

Få et innblikk i hvordan vi mener at din bedrift kan stegene inn i fremtiden og hvordan du som leder eller med IT som fagfelt kan bidra i linken mellom sensor og beslutning.

 

Foredragsholder: Eiliv Elvebakk

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Hvordan leder du innovasjon og digitalisering i en eksisterende bedrift?

Den 4de industrielle revolusjon er i gang. “Digitaliseringståka” feier over norsk offentlig og privat sektor. Ledere blir overøst av gode råd fra konsulenter, bransjeorganisasjoner og digitaliseringsevangelister - men mange sitter igjen som store spørsmålstegn. Hva skal jeg egentlig gjøre? Foredragsholderen har 6 års erfaring med å lede og utføre digitalisering i bl.a. Telenor og kommer med praktiske råd med hva som virker og hva som ikke virker.

Foredragsholder: Sven Taulow

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Hva er forskjellen på den tradisjonelle og den smarte byen?

Den Smarte Byen gir oss en mulighet til å løse dagens og morgendagens utfordringer, da over 80 % av oss vil bo i byer. Microsoft forteller og viser frem gode eksempler på Smartby prosjekter innenfor helse, transport, utdanning, energi og bygg.

Foredragsholder: Anders Føyen

: Smart by
Sysla live

De nye digitalsjefene

En ny generasjon ledere er i ferd med å vokse frem i norsk næringsliv. De har ansvar for å drive frem den digitale utviklingen i sine respektive selskaper. Hva er de opptatt av og hvorfor? Hvordan vil digitalisering endre deres forretningsmodell? Og hva med næringslivet for øvrig?

Gjester:

Inge André Sandvik, Chief Digital Officer, Wilhelmsen.

Jon Iden, professor ved institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole

Trine Melsether, Chief Digital Officer i Thommessen

: Sysla Live
12.20-13.10
13.10-13.55
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hybrid - Veien til skyen steg for steg

Vil skyen ta over for alt, eller er fremtiden hybrid? Hva er driverne og hva skal jeg velge? I denne sesjonen vil vi gi deg oversikt og svar som kan hjelpe deg på veien. Vi viser deg også hvordan du kan få sømløs kobling mellom eget datarom og skyløsninger fra IBM, VMware, Microsoft og Atea.

Foredragsholder: Roger Samdal

: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Mer tid til omsorg - gode helse og omsorgstjenester ved riktig implementering og bruk av velferdsteknologi 

Hvordan kan din kommune realisere gevinster ved innføring av velferdsteknologi for bedre kvalitet i tjenester, bedre utnyttelse av ressurser, økt mestring for brukere og trygghet for brukere og pårørende.

Foredragsholder: Ellen Tønjum Moldskred

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Siemens Digital Enterprice – et steg mot industri 4.0

Industri 4.0 er den fjerde industrielle revolusjonen, hva betyr dette og i hvilken grad påvirker det bedrifter som kobler automasjonssystemer sammen med IT systemer? To kritiske fagfelt for produksjonsbedrifter smelter sammen. Den ene fagfeltet står for produktiviteten og den andre sørger for å sikre informasjonen. I hvilken grad kan kontorutstyr benyttes i produksjon, hvor sikkert er et automasjonssystem og hvilken risiko innbærer det å koble maskiner i kontornettverket?

Foredragsholder: Frank Johnny Braathen

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

IKKE LENGER ”BUSINESS AS USUAL”. Hvordan rigge for transformasjon og innovasjon i en tid preget av eksponentiell utvikling.

De siste tre årene har Anette Mellbye hatt ansvar for den plattformen som transformerer mest, mobilen, i den bransjen som – til nå – disrupteres hardest, nemlig mediebransjen. Hun vil snakke erfaringen med å stå i transformasjon - hva andre kan lære av mediebransjen, hvordan teknologi endrer alle bransjer, og hva som kreves av fremtidens ledere og ansatte for å utvikle fremtidsrettede organisasjoner og forretningsmodeller

Foredragsholder: Anette Mellbye

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

The Building Blocks of City Digitization

Digitization is coming to town! Plenty of Smart City initiatives have emerged around the world over the past several years, complete with strategies to address urban challenges ranging from mobility related issues, environmental, economic, social, energy related, and more. What are the best and worst practices? What are the building blocks of a successful smart city strategy? How can smart city strategies apply to smaller and medium sized communities? What are the technological choices involved in a smart city endeavor? How to partner and with whom?

Foredragsholder: Jan Solhøy og Frank Tuhus
: Smart by
Sysla live

Slik møter kraftbransjen en digital fremtid

Hva skjer med den tradisjonelle kraftbransjen når du og jeg kan produsere vår egen strøm – og potensielt selge den også? Er den norske kraftbransjen for gjennomregulert til å møte de enorme utfordringene som møter dem, eller er det kraftselskapene som ikke er villige til å tenke nytt?

Gjester:

Per Sanderud, Direktør Norges vassdrags- og energidirektorat.

Svein Kåre Grønås, digitaliseringsdirektør, BKK  

: Sysla Live
13.55-14.15
14.15-15.00
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hvordan samarbeider de digitalt innfødte? Holder dagens samhandlingsløsninger mål?

Den beste måten å forstå hva som kreves er å invitere noen digitalt innfødte til å beskrive hva de forventer av en effektiv løsning, enten det gjelder dialog 1-1, deling og samhandling på dokumenter, video eller tale. Vi tar med oss en digitalt innfødt på scenen og diskuterer dette med mål å synliggjøre hva man bør tenke på når man skal designe framtidens samhandlingsløsninger.

Foredragsholder: Brynjar Skauvik

: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Digitalisering av kommunehelsetjenesten

Bergen kommune er i gang med å rulle ut 5000 e-låser til hjemmeboende. Løsningen blir integrert mot Visma Profil (EPJ), dette gjør at hverdagen blir enklere, mer effektiv og tryggere for helsepersonell og tjenestemottakere, og dette vil gi store økonomiske besparelser for kommunen.

Foredragsholder: Tormod Bekken og Sidsel Sunde Tvedt

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Maskinlæringseksplosjonen i den vidunderlige nye digitale verden

Digitalisering, IoT, og Industri 4.0 kommer stadig høyere opp på agendaen til et økende antall virksomheter. Den nye digitale verden som skapes åpner for nye tjenester og forretningsmodeller og for nye muligheter til å optimalisere eksisterende verdikjeder. Kunstig intelligens og maskinlæring, som lenge har vært forbeholdt science fiction og akademia, blomstrer nå i den nye digitale verden, og den praktiske anvendelsen og oppmerksomheten rundt disse eksploderer. Hva driver denne eksplosjonen og hvordan kan man dra mest mulig nytte av det? eSmart Systems skal analysere denne revolusjonen og viser noen praktiske eksempler fra energisektoren.

Foredragsholder: Knut Johansen

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Hvordan utnytte mulighetsbilde ny teknologi gir din bedrift

Hva kan Big Data og analyse gjøre for å bygge AI, for igjen å effektivere virksomheter og styrke bunnlinje. Både i offentlig og privat sektor. Hvordan den moderne lederen bruker teknologi til å effektivisere og innovere sin virksomhet.

Foredragsholder: Ken Roar Riis

: Digitalisering og ledelse
Smart by

Lokalsamfunn og byer må utnytte smart teknologi for å øke livskvalitet, skape økonomisk vekst og en mer effektiv samfunnsstruktur. Hvordan kan din kommune digitalisere områder som samferdsel, omsorg og energi for en mer bærekraftig fremtid?

 

Foredrag:

Arbeidsplasser med smartbygg teknologi gir mer effektive medarbeidere

Gjennom godt implementert Smartbygg teknologi vil dine ansatte prediktivt få støtte i sin arbeidshverdag. Dette vil gi deg mer fornøyde medarbeidere som samhandler mer, er mer produktive i en arbeidsplass hvor kreativitet og idedeling brer om seg.

Foredragsholder: Frode Aardal

: Smart by
Sysla live

Cyberkriminalitet: Er politi eller røver lengst fremme?

Norske virksomheter er mer utsatt for digitale angrep enn noen gang tidligere. Likevel anmelder stadig færre selskaper kriminaliteten de blir utsatt for. Er det politiets evne til å oppklare sakene det skorter på, eller er norske selskaper for redde for negativ omdømmeeffekt? Kan de gode kreftene holde tritt mot de digitale kriminelle?

Gjester:

Chris Dale, penetrasjonstester i Netsecurity

Frode Karlsen, Leder for økonomiavsnittet, Vest politidistrikt

: Sysla Live
15.00-15.50
17.00-18.15
18.15
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer