Laddar meny

Agenda

NB: Endringer i tidspunkt for foredragene vil komme!

02 oktober 2017
10.00-10.30
10.30-11.15
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Nye personvernsregler fra mai 2018 - Hva nå?

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven. Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt. Nye personvernregler i Norge fra 2018 - hva betyr det for din virksomhet? EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.

Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen

: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Hjelp når du trenger det

Hvordan involverer Ulstein kommune  brukere, pårørende og ansatte ved innføring av velferdsteknologi og digitalt tilsyn? Hvilke erfaringer og gevinster kan de vise til? Hvordan forholder de seg til lovverket og fatter vedtak?

Foredragsholder: Marit Botnen, kommunalsjef og Aase Strømberg, fagkoordinator – Ulstein kommune

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Fra sensor til beslutning

På messer, seminarer og i mediebildet generelt blir vi alle bombardert med Industrial IoT (IIoT), Industri 4.0, Smart Manufacturing og en rekke tilsvarende initiativer og trender. Vi nikker anerkjennende, ser på hverandre og tenker at "dette er bra, fremtiden er her - nu kjør vi!". Men tilbake i hverdagen, er avstanden ofte stor mellom realitet og glansbilde.

Få et innblikk i hvordan vi mener at din bedrift kan stegene inn i fremtiden og hvordan du som leder eller med IT som fagfelt kan bidra i linken mellom sensor og beslutning.

 

Foredragsholder: Eiliv Elvebakk

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Er det nok å ansette digital kompetase for å "overleve" digitaliseringen ?

Organisasjonene som håndterer den digitale omstillingen best i dag og vil i tiden fremover, er de som evner å tenke som en vellykket og sulten startup; med blanke ark, og brukeren i sentrum. Det krever omstilling, tilpasning og læringsevne. Google er kjent for å ha en kultur som driver innovasjon. Hva kan vi lære av dem?

Foredragsholder: Siri Børsum

: Digitalisering og ledelse
11.15-11.35
11.35-12.20
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hybrid - Veien til skyen steg for steg

Vil skyen ta over for alt, eller er fremtiden hybrid? Hva er siste nytt i dette svært dynamiske markedet? Hva er driverene, og hva skal jeg velge? I denne sesjonen vil vi gi deg oversikt og svar som kan hjelpe deg på veien. Vi viser deg også hvordan du kan få sømløs kobling mellom eget datarom og skyløsninger fra de største merkenavnene i bransjen.

Foredragsholder: Stig Alstedt

: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Watson, helsepersonell og brukers beste venn!

Watson lærer, den forstår og den resonerer. Den gir informasjon når du trenger det, den kan hjelpe til å ta de riktige beslutningene og den skaper god dialog mellom alle i omsorgskjeden. Det gir økt trygghet og mestring for både brukere og ansatte, i tillegg til at de varme hendene blir brukt der det er størst behov. Watson som digital sykepleier vil være avgjørende for at vi kan "leve hele livet i egen bolig". Vi vil i presentasjonen vise muligheter og verdien av kognitive systemer, relatert til velferdsteknologi.

Foredragsholder: Lars Martinsen og Øyvind Rusten

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Siemens Digital Enterprice – et steg mot industri 4.0

Industri 4.0 er den fjerde industrielle revolusjonen, hva betyr dette og i hvilken grad påvirker det bedrifter som kobler automasjonssystemer sammen med IT systemer? To kritiske fagfelt for produksjonsbedrifter smelter sammen. Den ene fagfeltet står for produktiviteten og den andre sørger for å sikre informasjonen. I hvilken grad kan kontorutstyr benyttes i produksjon, hvor sikkert er et automasjonssystem og hvilken risiko innbærer det å koble maskiner i kontornettverket?

Foredragsholder: Frank Johnny Braathen

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Konkurransekraft og digitalisering

Digitalisering gir virksomheten din, offentlig eller privat, et fortrinn. Det kan være mer effektiv ressursbruk i det offentlige, og dermed bedre tjenester til innbyggerne, eller bedre produktutvikling eller mer effektiv produksjon i privat næringsliv. Begge deler er avhengig av et samspill mellom teknologi, organisasjonen og ansatte. Ser vi som ledere mulighetene, og hva kan vi gjøre for å styrke virksomheten vår?

Foredragsholder: Nils Ola Bark

: Digitalisering og ledelse
12.20-13.10
13.10-13.55
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Hvordan samarbeider de digitalt innfødte? Holder dagens samhandlingsløsninger mål?

Den beste måten å forstå hva som kreves er å invitere noen digitalt innfødte til å beskrive hva de forventer av en effektiv løsning, enten det gjelder dialog 1-1, deling og samhandling på dokumenter, video eller tale. Vi tar med oss en digitalt innfødt på scenen og diskuterer dette med mål å synliggjøre hva man bør tenke på når man skal designe framtidens samhandlingsløsninger.

Foredragsholder: Thor-Egil Hesjasveen

: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Digitalisering av kommunehelsetjenesten

Bergen kommune er i gang med å rulle ut 5000 e-låser til hjemmeboende. Løsningen blir integrert mot Visma Profil (EPJ), dette gjør at hverdagen blir enklere, mer effektiv og tryggere for helsepersonell og tjenestemottakere, og dette vil gi store             økonomiske besparelser for kommunen.

Foredragsholder: Tormod Bekken

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

Maskinlæringseksplosjonen i den vidunderlige nye digitale verden

Digitalisering, IoT, og Industri 4.0 kommer stadig høyere opp på agendaen til et økende antall virksomheter. Den nye digitale verden som skapes åpner for nye tjenester og forretningsmodeller og for nye muligheter til å optimalisere eksisterende verdikjeder. Kunstig intelligens og maskinlæring, som lenge har vært forbeholdt science fiction og akademia, blomstrer nå i den nye digitale verden, og den praktiske anvendelsen og oppmerksomheten rundt disse eksploderer. Hva driver denne eksplosjonen og hvordan kan man dra mest mulig nytte av det? eSmart Systems skal analysere denne revolusjonen og viser noen praktiske eksempler fra energisektoren

Foredragsholder: Stephan Sinnige

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Digital Transformasjon endrer forretningsmodellen

Digital transformasjon er ikke tilfeldig, men belager seg på innsikt i data som gir grunnlag for nye forretningsmodeller. En gruppe selskaper som har startet reisen fra produkt til tjeneste er Software-bransjen. Disse har lenge tenkt «as-a-service».

I denne sesjonen ser vi på hva som kjennetegner et programvarehus, og hva tradisjonelle organisasjoner kan lære av disse. Vi undersøker også nærmere hva som karakteriserer en vellykket «as-a-service» bedrift og eksemplifiserer hvordan disse organiseres for å drive salg i stor skala. Dette er kritisk for en ny vellykket forretningsmodell, som potensielt kan bli mer verdt enn det eksisterende selskapet.

Foredragsholder: Anders Borchsenius

: Digitalisering og ledelse
13.55-14.15
14.15-15.00
IT-Infrastruktur

Teknologisk energiboost: Med innovative samhandlingsløsninger jobber du smartere og mer effektivt. Skytjenester gjør deg tilgjengelig hvor som helst og når som helst, samtidig som du kan føle deg trygg på at IT-sikkerheten er ivaretatt.

 

Foredrag:

Klient - workforce transformation

Future of Work: Vi får stadig nye og bedre arbeidsverktøy og vi arbeider mer mobilt enn noen gang før. Men er vi blitt mer produktive? Eller er det helt andre måter å øke produktiviteten på og nye teknologier på gang som vil ha en dramatisk effekt på enkelte arbeidsgrupper? Hvor langt er vi egentlig kommet og hvilke muligheter ligger foran oss? Og hva med IT avdelingen som skal levere gode tjenester til bedriften og de ansatte? Gjør stadig nye teknologier det så komplekst for IT avdelingen at det går på bekostning av både sikkerhet og kvalitet?

Foredragsholder: Bjørn Riiber
: IT-infrastruktur
Velferdsteknologi

Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling.

 

Foredrag:

Gevinstrealisering

Velferdsteknologiens gevinstrealisering: til fordel for brukere, pårørende, ansatte og kommunen.  
Med velferdsteknologi får brukere tilgang på mer brukertilpassede løsninger, lenger botid hjemme og  bedre styringsevne over egen hverdag. Med tettere oppfølging opplever pårørende større trygghet, og kommunen bedre muligheter til å fordele de varme hendene.

Foredragsholder: Tove Topaas

: Velferdsteknologi
Industri 4.0

Norsk industriproduksjon står overfor en ny epoke: En ny generasjon arbeidsplasser utvikles og krever ny kompetanse. Produksjon hentes hjem for økt fleksibilitet, tempo og presisjon. Hvordan påvirkes vår lønnsomhet?

 

Foredrag:

3rd Generation Service Desk

The age of the user experience is now!! Human feelings matter, perception is everything! “I want it all and I want it now!” The user perception and FEELING of the service they are receiving is far more important than any SLA, feature list or contract.  Stay a while and listen to how you can leverage technology, automation and analytics to provide an outstanding user experience for your most important asset; PEOPLE. 

Foredragsholder: Colin Leigh

: Industri 4.0
Digitalisering og ledelse

Norsk industri investerer tungt i digitalisering, men evner ikke å utnytte potensialet i tilgjengelig teknologi. Ansatte som er åpne for livslang læring og rask omstillingsevne er fremtidens jobbvinnere. Hvordan sikre lønnsom vekst i samspill mellom teknologi og ansatte?

 

Foredrag:

Hvordan utnytte mulighetsbilde ny teknologi gir din bedrift

Hva kan Big Data og analyse gjøre for å bygge AI, for igjen å effektivere virksomheter og styrke bunnlinje. Både i offentlig og privat sektor. Hvordan den moderne lederen bruker teknologi til å effektivisere og innovere sin virksomhet.

Foredragsholder: Ken Roar Riis

: Digitalisering og ledelse
15.00-15.50
16.30
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer