Larsen har vært sentral i igangsettelsen av flere store digitaliseringsinitiativ i NAV. Blant disse  er digital sykefraværsoppfølging, nye CV- og stillingstjenester som gir arbeidsgivere, arbeidssøkere og andre markedsaktører bedre oversikt over mulighetene i arbeidsmarkedet, samt en generell digitalisering av arbeidsplassen som gir de ansatte større forutsetning for å gjøre jobben sin på en enkel, fleksibel og god måte.

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet at «Larsen har modig og tydelig tatt tak i en etat med stort potensiale og en viktig samfunnsaktør som berører en stor del av befolkningen. Torbjørn har vist seg som fremoverlent og optimistisk og de initiativene han har tatt har allerede satt tydelige spor i NAV. Sluttbrukerperspektivet i systemutviklingen endrer og støtter NAV i arbeidet med å sette brukeren i sentrum.»

På årets Digitaliseringskonferanse i regi av Difi ble NAV tildelt Digitaliseringsprisen 2017 for sitt arbeid med digital sykefraværsoppfølging. Denne gangen er det IT-direktøren selv som blir hedret.

– Vi har utrolig mye spennende foran oss. Denne prisen gjør at motivasjonen er større en noensinne til å fortsette arbeidet med å lage neste generasjons velferdsløsninger, sier Torbjørn Larsen.

– Det er naturligvis en stor ære å motta denne prisen. Vi står midt i en viktig omstilling og vi føler at vi får det til på en god måte. Da er det veldig hyggelig å se at arbeidet vårt blir lagt merke til og satt pris på. Jeg leder en offensiv og løsningsdyktig IT-organisasjon som tør å tenke nytt. Nå begynner vi å se de første resultatene, men jobben er på ingen måte ferdig, sier Larsen.

Prisen går til en leder i næringslivet som klarer å utnytte og bruke nytteverdien som ligger i å digitalisere en bedrift.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer