Tilbake til Arrangementer

Microsoft Azure, IBM Softlayer eller Atea sky? Hvorfor ikke velge det beste fra alle leire?

 Atea inviterer til et seminar der vi ser på hvordan man kan optimalisere mulighetene. Ikke utelukke noe. Skytjenester står øverst på agendaen hos de fleste i dag. Vi har gjort noen grep for å gjøre valget så enkelt som mulig for deg. Det handler om å få IT levert som en tjeneste, dynamisk og fleksibelt, fremfor å kjøpe maskinvare og produsere tjenestene selv.   «Organizations that does not collect information and utilize this information actively will be gone, out-of-business, distruptet” Peter Diamandis, anerkjent ingeniør, lege og venture capitalist, samt medgrunnlegger av Singularity University.

 

Tid                 Agenda

08:00-08:10  Registrering og kaffe 

08:10-08:15  Velkommen v/Ronny Berg, Atea 

08:15-08:45  Ut i skyen med VMware

VMware tar nå skrittet ut i skyen sammen Atea, IBM og AWS. Med VMware Cloud Foundation kan du sømløst koble ditt lokale VMware datasenter med skyen og flytte applikasjoner frem og tilbake i fart. Alt administrert fra vCenter. En ekte hybrid sky som kombinerer det beste fra datarommet og skyen. v/Roger Samdal, VMware 

08:50-09:25  Datacenter anno 2020 – Hva er din plan og rolle? 

Det er åpenbart at virksomhetene prioriterer ressurser mot og ønsker frigjøre flere ressurser internt for være med på den digitale transformasjonen. I dette foredraget vil vi diskutere strategi for og hvordan IT-avdelingen kan frigjøre tid fra back-end dataromsarbeid gjennom skytjenester. Vi ser også på hvordan skytjenester er en viktig faktor for å støtte digital transformasjon uten at investeringene blir for store. Spørsmål vi vil besvare er: Hvilken strategi bør vi velge og hvorfor, Hva gjør andre organisasjoner, Hva kan Atea hjelpe til med? Foredraget vil være meget interessant for IT-ansatte og ledere som ønsker å være relevante fremover v/Aleksander Bjøru, Atea

09:25-09:35 Pause og mingling

09:35-10:15 Hybrid Cloud – nye muligheter med IBM Cloud SoftLayer i Norge.

Med IBM Cloud Softlayer tilgjengelig i Norge, kan man bygge en sikker infrastruktur som kan skalere etter behov.  Trygghet om at dine data sikkert blir værende i Norge er ivaretatt.     Hybride løsninger fra IBM Cloud datasenter kan hjelpe til å redusere kostnader, raskere dekke nye behov, alt med lavere risiko. Her kan du etablere et VMware programvaredefinert datasenter som sømløst kan kobles mot ditt eget datasenter - en hybrid sky, i Norge. Framtiden er hybrid, og IBM, Atea og VMware har inngått et strategisk partnerskap for å gjøre det enklere for kundene å ta i bruk fordelene med skytjenester og samtidig ta vare på de investeringer og prioriteringer som er gjort.   v/Bjørn Tore Hoem, IBM 

10:15-10:20 Pause og mingling

10.20-10.55 Atea Anywhere/Cisco spark  

God samhandling bør være en naturlig del av dine medarbeideres dagligliv, og er helt essensielt i et kontinuerlig skiftende marked. Atea Anywhere forener all kommunikasjon i en plattform; telefoni, tilstedeværelse, chat, videomøter og -­ konferanser. En komplett samhandlingsløsning som blir levert fra skyen, og som kan tilpasses bedrifter i alle størrelser. Medarbeidere får tilgang til sømløs samhandling i et intuitivt grensesnitt, avhengig av hvilken enhet som benyttes. Foredragsholder: v/Jan Gisle Ytterdal, Atea   

10.55-11.05  Pause og mingling 

11.05-11.50 Hva er plattform as a service og hvilken verdi kan dette gi?

PaaS er halvautomatiske tjenester som virkelig utnytter fordelene som ligger i skyen. Hva betyr dette? Hvilke tjenester egner seg særlig å kjøpe som "PaaS"? Hvordan er utviklingen på dette området? Hva skjer på PaaS-fronten framover? Foredragsholder: Oscar Thøgersen, Microsoft Norway

kl 11.50-12.00 Avslutning v/Aleksander Bjøru og Ronny Berg

kl 12.00-13.15 Julelunsj

 

Atea Sky er fellesbetegnelsen for alle skyleveransene fra Atea, fra enkeltstående standard skytjenster til plattformleveranser og fullstendig outsourcing. Atea hjelper deg i valget, og sørger for en sikker vei til skyen som passer ditt behov. Se mer på www.atea.no/sky

 

 

 

 

 

Svev på en sky med Atea og julelunsj i Tromsø

Startdato
08. des. 2016
By
Radisson Blu
Adresse
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer