Til forsiden
Tilbake til Arrangementer

Velkommen til Atea på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass. Som Norges største IT- og teknologiselskap, er Atea med i debatten om hvordan teknologi kan bidra til å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Vi beveger oss med stormskritt mot et heldigitalt samfunn. Ny teknologi, nye muligheter og utfordringer møter oss stadig oftere. Vi er i ferd med å bygge en virituell verden med AI og metaverse. Men, hva med vår digitale robusthet? Fra IT-sikkerhet til velferdsteknologi. Fra sirkulærøkonomi til metaverse?

Dette er noe Atea vil se nærmere på gjennom engasjerende foredrag og paneldiskusjoner under Arendalsuka 2022. I år finner du oss på Torvscenen, Biblioteket, Castelle og ombord på Solrik. 

Velkommen!

Startdato
15. aug. 2022, 14.30
Sluttdato
17. aug. 2022, 16.00
Sted
Arendal (Torvscenen, Biblioteket og Castelle) og digitalt

Mandag 15. august

Fra søppel til ressurs! Hvordan kan urban mining av e-avfall bidra til et mer sirkulært samfunn?

Tidspunkt: Kl. 14:30 – 15:30
Sted: Torvscenen

Du kan følge arrangementet på stream her: https://www.arendalsuka.no/live/torvscenen/

Programleder: Nelly Flatland, bærekraftsrådgiver i Atea.

Medvirkende: 

 • Cathrine Barth, Managing partner i Nordic Circular Hotspot
 • Linda Monsen Merkesdal, stortingsrepresentant og sirkulærøkonomiansvarlig i energi- og miljøfraksjonen.
 • Stig Ervik, adm. direktør i Norsirk
 • Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea

Norge er det landet i Europa som produserer mest elektronisk avfall. Likevel har vi en økonomi som kun er 2,4% sirkulær - langt under snittet på verdensbasis og til andre europeiske land vi gjerne vil sammenlikne oss med.

Urban mining handler om å se og utnytte ressursene i avfallet vårt. For eksempel inneholder ett tonn mobiltelefoner cirka 150 gram gull, tre kilo sølv og 100 gram kobber, samt en rekke sjeldne metaller som bl. a. platina, rutenium. At vi ikke henter ut ressursene som ligger i avfallet vårt er ikke bare en katastrofe for klima og miljø, men stor sløsing av økonomiske verdier.

Gjenvinning av metaller fra elektronisk avfall representerer en årlig verdi på 120 milliarder kroner på verdensbasis, og økonomien er voksende.

Hvorfor henger vi så langt etter, og hva skal til for at vi når EUs mål om være helsirkulært innen 2050? Atea inviterer til innlegg og samtaler om verdiene og miljøbesparelsene som “gjemmer” seg i Norges e-avfall, og hvordan det offentlige, det private næringsliv og privatpersoner må jobbe sammen for å løfte Norge fra bunnplassering til et faktisk sirkulært samfunn.

Tirsdag 16. august

Når næringslivet flytter inn i metaverset

Tidspunkt: Kl. 09:30 – 10:30
Sted: Biblioteket

Arrangementet vil bli streamet.

Programleder: Christian Brosstad, Kommunikasjonsdirektør i Atea.

Medvirkende:

 • Sophia Adampour, NFT-strateg og grunnlegger av ´verse gallery
 • Ola Bergem, Technical specialist, Microsoft
 • Nina K. Hareide-Larsen, Client Partner & Vertical Lead, Meta
 • Per Storrø Petersen, forsker SINTEF Digital

Metaverset føles for mange som noe veldig fjernt og veldig langt frem i tid. Men vi vi kjenner på det allerede i dag gjennom blant annet gaming, avatarer i sosiale medier, kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Alle har hørt om Minecraft og Second Life, og mange selskaper posisjonerer seg nå for metaverset gjennom kjøp og salg av digitale produkter, eiendomsinvesteringer og etablering av ambassader i metaverset og ulike samhandlingsløsninger.

Men hva er egentlig metaverse? Hvilke muligheter ligger der for virksomhetene? Store aktører fra Microsoft til motehus investerer i det, og Citibank har anslått metaverset å være verdt 13 000 milliarder innen 2030.

Klarer norske virksomheter å se ti skritt frem uten å ta med gamle løsninger til en ny plattform? Å se potensialet bak kryptokatter og andre distraksjoner er en krevende øvelse. Det som er helt sikkert er at virksomheter vil være der vi mennesker lever våre liv enten de er digitale, fysiske eller et sted midt imellom, og det skader i ikke å være litt nysgjerrig på hva fremtiden bringer.

Hvem skal forsvare Norges 500 000 små og mellomstore bedrifter?

Tidspunkt: Kl. 15:00 – 16:00
Sted: Castelle

Arrangementet vil bli streamet.

Programleder: Thomas Tømmernes, IT-sikkerhetssjef i Atea.

Medvirkende: 

 • Nils-Ole Foshaug, forsvarspolitisk talsperson på Stortinget
 • Øyvind Husby, adm. direktør i IKT-Norge
 • Olav Skard, Avdelingsdirektør, Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)
 • Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea

Økonomien knyttet til IT-kriminalitet anses å være den tredje største i verden, og i NSMs rapport “Risiko 2022” kan vi lese at trusselbildet blir stadig mer komplekst og utfordrende. Vi så en kraftig økning i alvorlige cyberhendelser i fjor, og i tiden fra 2019 til 2021 har vi hatt en tredobling i alvorlige hendelser og cyberoperasjoner.

Ryggraden i det norske næringslivet er våre mange små og mellomstore bedrifter. Bedrifter som er sårbare for angrep, og som står ovenfor en enormt vanskelig oppgave i å beskytte seg mot hackere som blir stadig mer utspekulerte i sine innganger og metoder. En urettferdig og tidvis håpløs kamp i møte med hackergrupper som ofte er finansiert av terrororganisasjoner og ikke-demokratiske regjeringer. Konsekvensene av trusselbildet kan være brutale og kostbare.

Å bistå Norges små og mellomstore bedrifter (SMB) med å ivareta deres sikkerhet er ikke bare vårt etiske ansvar, men et strategisk viktig valg for Norge om vi skal fortsette å ha et robust næringsliv. Hvordan kan vi, med gjensidig tillit og forståelse for hverandres situasjon, få på plass en tydelig og systematisk tilnærming for å forsvare oss, hvor det offentlige og det private næringslivet jobber sammen for å sikre Norges SMBer?

Veien mot et smartere Agder

Tidspunkt: Kl. 17:00 – 19:00
Sted: Ombord på Solrik, ved Tyholmen.

Programleder: Kim Sigurd Wennerberg, salgsdirektør region sør, Atea.

Medvirkende:
 • Håkon Jørgensen, Leder Nasjonalt strategisk rådgivingsteam, Atea
 • Birgitte Tørnby, Kommunalsjef, digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte, Tønsberg kommune
 • Alexander Salveson Nossum, Innovasjon- og digitaliseringsansvarlig, Norkart Datavarehus
 • Knut Lindland, Fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling, Agder fylkeskommune

Smartteknologi og IoT har på kort tid gått fra å være fremmedord til noe flertallet av oss bruker i dagliglivet uten å tenke over det. Smarte klokker, strømmålere, lyspærer og systemer som snakker sammen er med på å gjøre livene våre enklere, tryggere og mer kostnadseffektive. Og dataen vi legger igjen er med på å muliggjøre at tilbyderne kan lage enda bedre tjenester. På samme måte som smarteknologien har flyttet inn i hjemmene våre, er den nå på vei å flytte inn våre byer og kommuner. Større prosjekter og initiativer er satt i gang for å bidra til å skape bærekraftige og attraktive lokalsamfunn - både for innbyggere og bedrifter. Investeringen vil utvilsomt lønne seg, men ikke alle kommuner har den nødvendige kompetansen og de nødvendige ressursene til til å sette i gang like raskt som ønsket.

Hvordan kan vi benytte samarbeid, deling av kostnader, erfaringer og data på tvers av kommunegrensene for å skape et attraktiv, produktiv og smartere Agder for våre nåværende og fremtidige innbyggere?
Atea inviterer til innlegg og samtaler!

Det bli lett servering og ettermiddagsseilas i havnen i Arendal. Velkommen ombord!

 

Onsdag 17. august

Varm velferdsteknologi. Borte bra, men hvordan kan hjemme bli bedre?

Tidspunkt: Kl. 15:00 – 16:00
Sted: Castelle

Arrangementet vil bli streamet.

Programleder: Steinar Holmedal, direktør forretningsutvikling i Atea.

Medvirkende: 

 • Toini Harra, professor ved Metropolia universitetet i Finland
 • Silje Naustvik, nestleder i Norsk sykepleierforbund
 • Tove Elise Madland, Stortingsrepresentant (Ap.), Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
 • Bente Lund Jacobsen, Eldreombudet
 • Tor Sætrang, Nettverkskoordinator velferdsteknologi Innlandet, Hamar kommune
 • Marianne Bhatti, rådgiver velferdsteknologi i Atea

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge, og selv om vi holder oss friskere lengre øker presset på helsetjenestene. Vi får stadig dårligere tilgang på helsearbeidere og allerede i dag er det rundt 7000 ubesatte sykepleierstillinger i Norge. Vi må også gjøre knallharde prioriteringer for hver helsekrone vi disponerer. En sykehjemsplass koster det norske samfunn om lag 900 000 kroner hvert år, så det er mye å spare på å tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme lengre. Tall fra Menon indikerer at det å være lengre hjemmeboende kan spare samfunnet for over 150 millioner årlig i helsekostnader og at det er enda mer å spare i redusert sykdomsbyrde.

Teknologien beveger seg med stormskritt, og nye digitale velferdsløsninger vil være et viktig verktøy for kostnadsbesparelser gjennom muliggjøringen for at eldre kan bo hjemme lengre. Dette er et viktig aspekt og det er gjerne denne effektiviteten som løftes frem når vi snakket om digital velferd. Men hvorfor er det ikke et større fokus på de varme aspekten digital velferdsteknologi muliggjør når vi vet at det finnes teknologi kan minske ensomhet og gir omsorg?

Digitale verktøy og digital helseomsorg kan være med på å øke trivsel og gi gode psykososiale forhold. Å være sosial med venner og familie kan utsette sykdom i mange år, og menneskelig kontakt er og skal fortsette å være en vesentlig del av helsetjenesten for de som ønsker og trenger det. Og for de som ikke ønsker helsetjenesten hjem kan digitale løsninger være med på å bryte ned barrierer.

Hvordan kan vi, med ny teknologi, bekjempe ensomhet og isolasjon? Og hvordan sikrer vi at teknologien kommer ut til kommunene? Atea inviterer til innlegg og debatt.

Vi deltar også på andre arrangementer

Konsulentenes klimamakt

Arrangør: Klimapartnere
Dato: Tirsdag 16. august
Tidspunkt: Kl. 08:00 – 09:00
Sted: The Hub Agder, Torvgata 7

I Norge jobber om lag 130 000 konsulenter med å rådgi det offentlige og private i et bredt spekter av fagområder og bransjer. Konsulentbransjen er en av Norges største næringer, og bidrar til å løse alt fra juridiske utfordringer, bygg og eiendomsutvikling eller økonomiske utredninger. Gjennom rådgivning i prosjekter i et bredt spekter av fagområder og bransjer har konsulenten en finger med i utviklingen i nesten alle deler av samfunnet. Dette gir konsulenten en mulighet til å påvirke prosjektets, og dermed samfunnets, retning og faggrunnlag.

Hvilken rolle kan konsulenten spille i den grønne omstillingen, og hvilket samfunnsansvar har de?

Medvirkende: 

 • Silje Skjelsvik, Leder for klima og innovasjon, Sweco
 • Inki R. Brown, direktør innen fagområdet bærekraft Pwc
 • Elisabeth Kolrud, Leder for bærekraft, Asplan Viak
 • Nelly Flatland, fungerende sjef for bærekraft, Atea

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no.

Cybersikkerhet i en ny tid - hvor sårbare er vi egentlig?

Arrangør: Coxit
Dato: Tirsdag 16. august
Tidspunkt: kl. 12:00 – 12:45
Sted: Solsiden brasserie

Hvordan forbereder man seg for ulike typer cyberangrep og kan man egentlig være godt nok forberedt? Er norske virksomheter rustet for morgendagens trusselbilde? Er vi naive her på berget - og hvordan kan næringsliv, kommuner og samfunn beskytte seg?

Medvirkende: 

 • Magnus Brøyn, Ordstyrer, Coxit
 • Anders Løvøy, Ansvarlig redaktør, Computerworld
 • Ole Magnus Stensrud, Kommunedirektør, Østre Toten kommune
 • Thomas Tømmernes, Sikkerhetsekspert, Atea
 • Pål Wien Espen, Direktør, NKOM

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no.

Du er hva du kjøper!

Arrangør: IBM
Dato: Onsdag 17. august
Tidspunkt: kl. 12:00 – 13:00
Sted: Blom restaurant

De fleste personer og virksomheter ønsker å gjøre bærekraftige innkjøp, men hvordan kan man være sikker på at leverandøren holder det de lover? Helsingborg kommune ville sikre at den norske fisken hadde tatt den korteste veien fra havet til svenske matbord – Ikke omveien om Kina for filetering. Blokkjede-teknologi ble løsningen. Teknologien muliggjør full åpenhet i alle ledd i forsyningskjeden.

Hør om de konkrete eksemplene og mulighetene som finnes.

Medvirkende: 

 • Kine Stirler Alm, Møteleder, IBM
 • Tord Dale, Leder Bærekraft, Virke
 • Halvor E. Sigurdsen, Fagleder Næringsjus, NHO
 • Audun Smørgrav, Leder Information management, Atea

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no. 

Bli med på årets ASF-undersøkelse!

Hvert år lanserer vi ASF-undersøkelsen hvor vi inviterer nordiske IT-kjøpere til å dele deres behov og prioriteringer. På denne måten kan vi kartlegge hvilke bærekraftsmål som er viktigst for bransjen.  Undersøkelsen oppsummeres i den årlige ASF-rapporten som ASF Advisory Board årlig sender til den globale IT-bransjen. Rapporten gir også anbefalinger for hva bransjen kan gjøre for å møte det nordiske markedets behov, ønsker og forventninger til mer bærekraftige IT-innkjøp. 

Vi trenger innspill fra dere og håper du har anledning til å bruke noen minutter på å besvare undersøkelsen som du finner ved å klikke på lenken under. Bli med å påvirke hvordan leverandører og produsenter skal jobbe mer bærekraftig fremover!

Gå til undersøkelsen her.

Arendalsuka 10 år