Innsikt Infrastruktur

Nå målene dine med datadrevet utvikling og innsikt

Datadrevet utvikling

 

Vi vet at data som er tilrettelagt og tilgjengelig virkelig kan utgjøre en forskjell. Vi jobber med virksomheter som vil noe med dataene sine og vi har lange strategiske samarbeidsavtaler gjennom Sherpa by Atea.

 

Vi lærer av våre kunder og våre kunder lærer av oss. Som kompetansepartner for utvalgte virksomheter lager vi komplette dataløsninger og legger til rette for analyse, bedre beslutninger, automatisering og digitalisering. Vi gir råd, lager løsninger og tilbyr
tjenester som tar deg inn i en ny dataenes tidsalder.

 

 

Hva er innsikt?

 

Innsikt er det du får når egne og eksterne data samles, struktureres og analyseres - som du kan bruke til å ta bedre beslutninger, skape endringer, forbedringer og nye løsninger. Å samle inn data gir ingen innsikt. En haug med data på en server er kun det – og gir ikke så mye mening i seg selv. For å komme dit, må du først strukturere dataene. Data kan komme i mange ulike former, men selv med store mengder data og informasjon er du like langt dersom du ikke forstår det grunnleggende problemet og hvordan du skal analysere og bruke dataene du sitter med. Det er først når du har strukturert datakildene og analysert de at det kan føre til nye og før ukjente sammenhenger. Slik kan du finne bedre løsninger på utfordringer du jobber med.

 

Enten du jobber med å ta smartere beslutninger i et oljeselskap eller med å gi innbyggerne i kommunen din bedre velferdstjenester, så er utnyttelse av data viktig for å lykkes. Datadrevet utvikling og innsiktsarbeid begrenses ikke av bransje eller sektor, kun av tilgangen til data, egen fantasi og ferdighetene til analytikerne som gjør jobben.

Ta bedre beslutninger med riktig innsikt

 

Før var det få virksomheter som hadde et godt nok datagrunnlag for å ta gode beslutninger, men i dag er problemet ofte omvendt. Bedriftsledelsen har mange systemer og samler inn stadig større mengder data - som kan gjøre det vanskeligere å få et godt overblikk. Dermed kan det også bli vanskelig å ta gode beslutninger som for eksempel hvordan ta best mulig vare på ansatte, hvordan man skal tiltrekke seg nye kunder, ta vare på eksisterende kunder og hvordan bedriften skal vokse. Gode beslutninger krever mer enn en god magefølelse. Norske bedrifter trenger fakta og innsikt – både når det kommer til egen drift og bransjen man opererer i. Ved å gjøre data om til forretningsmessig beslutningsgrunnlag, får du og din bedrift et beslutningsgrunnlag og et unikt verktøy for å målene som er satt.

 

Ønsker du å gjøre innsikt og data om til handling og resultater? Ta kontakt med oss her, så hjelper vi deg med å velge de verktøyene som passer best for din bedrift.

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer