Til forsiden
Tilbake til Apple i skolen

iPad i ungdomsskolen

I Atea skole er vi så heldige å jobbe med mange skoler og kommuniserer bredt over hele Norge med dem om variert læringsteknologi. Endringer i undervisning og læring er en sammensatt prosess og for å lykkes med må man gjøre mer enn å bare kjøpe en iPad for studenter og lærere.

For å få gode resultater er det viktig å ha en tydelig strategi. Denne bør inkludere en plan for kompetanseutvikling for elever og lærere – og ha det riktige tilbehøret som støtter den måten en lærer ønsker å undervise på. Dette er viktig å ta stilling til.

Det er også viktig å forstå at endringer som innebærer å gå over til digital læring tar tid og at dette er noe alle må fokusere på, fra skoleleder til lærere, elever og foreldre. 

Vi har snakket med lærere og ledere ved Sofienberg skole i Oslo om de utfordringene de hadde ved å bruke iPad i ungdomsskolen.

 

Sofienberg ungdomsskole – iPad i undervisningen

Er det vanskelig å lære naturfag og matte med iPad?

Enkelte tilbakemeldinger fra lærere er: «Elevene kan ikke bruke iPad når de skal lære Excel» eller «Excel og geogebra fungerer ikke på iPad».

  • Excel og Geogebra-appene er tilgjengelig for iPad og fungerer like bra som de som er tilgjengelig for PC med berøringsskjerm.
  • Atea anbefaler å bruke eksternt tastatur for å få utnytte hele skjermen når man jobber med Geogebra og Excel.

Se hvordan Sofienberg skole i Oslo bruker iPad i matte og naturfag.

Eksamen med iPad

Etter flere år med eksamen gjennomført på iPad, er erfaringene utelukkende positive. Kongsberg kommunes IT-avdeling melder om smidige forberedelser og gjennomføring. Elevene får bruke et verktøy de var vant til å bruke, og lærerne kan konsentrere seg hele året om læring – og trene på eksamensgjennomføring som et ledd i den normale undervisningen.

Se hvordan Kongsberg kommune gjennomfører eksamen på iPad. Videoen fra 2020 er fortsatt like aktuell.

Å skrive lange tekster på iPad

«Elevene må bruke PC når de skal skrive lange tekster».

Når man bruker iPad i sammensatt tekstproduksjon er det mulig å bruke video, lydopptak og bilder i en og samme tekst. Pages, som er Apples skriveapp, er enkel og intuitiv å bruke og elevene kan lett samarbeide og skrive i samme dokument. 

Elever kan noen ganger oppleve at skjermen på iPad blir for liten når de skal skrive lengre tekster, hvis de bruker skjermtastaturet. Atea anbefaler eksternt tastatur og har flere gode modeller som kan benyttes. Skolen kan vurdere å kjøpe inn klassesett, slik at de som foretrekker tastatur på en behagelig måte kan skrive lange tekster og se alt de skriver på hele skjermen. 

Office 365 fungerer godt på iPad dersom dette er den valgte plattformen skolen benytter. Vi anbefaler likevel at alle elever og lærere får opplæring i Pages, Keynote og Numbers, slik at de får en bedre innsikt i hvilke valgmuligheter de har.

Se erfaringene Sofienberg skole har med å skrive lange tekster på iPad.

Kompetanse for fremtiden

De tre mest brukte verbene innen kompetansemålene på ungdomsskolen er å utforske, å bruke og å reflektere. LK20 legger opp til elevaktivitet, lærelyst og variasjon. En lærer med nok digital kompetanse vil kunne finne mange måter å tilpasse og variere undervisningen på med bruk av iPad.

Kombinasjonen av LK20 og iPad gir elevene mulighet til å velge uttrykksform på sitt skolearbeid. De vil kunne vise kunnskap og kompetanse på mange måter, som for eksempel gjennom å lage en video, lydfil, animasjon eller digital presentasjon – utover et vanlig tekstdokument. Elevene vil oppleve at undervisningen er tilpasset sine behov, de får mulighet til å samarbeide med andre og være mer kreative.

En iPad er bærbar og vil dermed kunne utfordre måten et tradisjonelt klasserom fungerer på. Elevene lærer i nåtid og det kan de gjøre hvor de vil og når de vil.

Delingskultur er viktig for å lykkes med digital læring.

Å kode og programmere på iPad

«For å lære programmering må man ha en PC eller Mac».

Swift er et kodespråk utviklet av Apple og er brukt innen apputvikling både for iPad og Mac. Det er stor etterspørsel etter utviklere med kunnskaper innen Swift-koding. Om eleven kan kode og programmere, får de flere ferdigheter og kan lettere løse problemer, tenke kreativt og algoritmisk. SWIFT Playgrounds og Alle kan kode har instruksjoner og flere oppgaver som kan hjelpe lærere å integrere koding i sine fag selv helt uten erfaring. Det gjør iPad til et godt valg for skolen.

iPad er perfekt til blokkprogrammering.

Programmering med iPad i forhold til PC/Mac. 

 

Takk til Sofienberg skole

Sofienberg skole er en ungdomsskole på Grünerløkka i Oslo. Skolen åpnet i 2014 og ligger i nyrenoverte lokaler ved Sofienbergparken, det går ca 400 elever ved skolen.

Skolens visjon er å være nytenkende, inkluderende og ambisiøs på alle elevers vegne. Læringsteknologien har en naturlig plass i dette arbeidet og alle elever har sin egen iPad. I undervisningen bestreber lærerne seg etter å legge til rette for god elevsentrert opplæring hvor elevene tar selvstendige valg i egen opplæring.

Atea skole – vår visjon

"Vi skal medvirke til at elevene får den kompetansen de trenger for aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet."

Kontakt Atea skole

 

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

 

 

 

 

Tilbake til Apple i skolen