Unified Communication klienter

   

Fra en Unified Communication-klient vil en bruker kunne se status på tilgjengelighet (presence) på sine kontakter og kolleger samt få mulighet for samhandling og kommunikasjon direkte fra klienten.

Mer spesifikt betyr det at bruker kan starte/motta en telefon- og videosamtale, starte en chat, skrive e-post, opprette telefon- og videokonferanse, samhandle på felles dokument og programmer, osv. En Unified Communication-klient vil gi brukeren mulighet for en bedre og effektiv hverdag og samtidig gi mulighet til selv å styre sin tilgjengelighet.
 
Atea anbefaler Unified Communication-klient fra Microsoft, Cisco eller IBM Lotus.
 
 

Microsoft Lync

Microsoft Lync er Microsoft sin Unified Communication-klient til bruk sammen med Microsoft Lync Server.
 
 
 
 

 
 Klienten er rik på funksjoner og muligheter. Her er noen listet opp:
 • Status på tilgjengelighet (Presence)
 • Hurtigmelding (Instant Messaging (IM) / Chat)
 • Tale  via PC (VoIP) 
 • Mulighet for ”Desktop”- og applikasjonsdeling
 • Videosamtale- og konferanse
 • Tavle (“whiteboard”), undersøkelser (“Poll”) og opptak
 • Tale- og videokonferanse med eksterne (”anonyme”) deltakere 
 • Koble med offentlig nett for ekstern telefoni
 • Integrasjon med Videosystem som Cisco/Tandberg
 • Telefonkonferanse (deltakere ringer inn til sikker konferansebro)
 • Kobling med Microsoft Live Messenger (MSN)
 • “Federation” – sikker integrasjon med andre organisasjoners Microsoft Unified Communication løsning
Ved hjelp av informasjon om tilgjengelighet kan en finne tilgjengelig ressurser raskere og avgjørelser kan tas raskere enn før. Integrasjon med Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote) og Microsoft SharePoint gjør at en også fra disse programmene har tilgang til funksjoner listet opp for Microsoft Lync direkte.
 
 
 
 

Cisco Unified Personal Communicator

Cisco sin ”Unified Personal Communicator” (UPC) vil i kombinasjon med kamera og mikrofon gjøre data-maskinen til en fullblods UC-klient. Denne klienten tilbyr tale- og videokommunikasjon, i tillegg til IM, webkonferanse, talepost og presencefunksjonalitet i en og samme applikasjon. Denne programvaren finnes til både pc og Mac.
 
 

 

IBM Lotus SameTime

IBM sin Unified Communication-klient er Lotus Sametime. Den har mye av samme funksjonalitet som Microsoft Office Communicator. Lotus Sametime tilbyr chat, presence og applikasjonsdeling. Lotus Sametime Unified Telephony (SUT) tilbyr softklient, click-to-call, konferanser samt integrasjon mot offentlig nett og telefonsentraler.
 
 
 

 
  Microsoft Gold Partner