Software og Lisens

   


Atea AS har et eget lisensteam på over 40 høyt sertifiserte ansatte som har sin kompetanse og erfaring i å velge den riktige avtalen for deg som kunde, og at innvesteringen dere gjør av programvare er i henhold til deres kortsiktige og langsiktige behov.

Ved å ha din lisensavtale hos Atea vil du få en dedikert rådgiver som vil bistå dere slik at deres avtale og håndtering av denne vil bli ivaretatt på best mulig måte

 • Kontrakt-/avtalehåndtering
 • Forhandlinger med produsentene om betingelser, priser, oppsett, rapportering, spørsmål etc. 
 • Prisutregninger/kalkyler/sammenligninger 
 • Lisensweb, sikker pålogging, historikk, rapporter 
 • Informasjon, web, e-post, seminarer, direkte 
 • Kundesupport, gratis telefon og e-post support på lisensspørsmål 
 • Individuell bestillingsrutine 
 • Lisensoversikter/analyser for hele selskapet 
 • SAM – Software asset management 
 • Rådgivning i forbindelse med revisjoner 
 • Kompetansehevende aktiviteter 
 • Eget fornyelsesteam
 • Eget team som jobber kun med IT-sikkerhet

Kontakt Atea Software & Lisens for informasjon og rådgivning for dine avtaler i dag
Epost:
Telefon: 22 09 50 00

 
  
  

Nordisk og baltisk softwareleverandør

 • Microsoft sin 9. største LAR world wide
 • LAR status i alle de nordiske land
 • Største SW partnere; Microsoft, Citrix, Vmware, Symantec, IBM, Trend, Adobe, Oracle, mm
 • 4 mrd total SW omsetning => 20 % av selskapet
 • 1,2 mrd i Norge
Sterk lokal tilstedeværelse
 • 23 lokasjoner
 • Over 140 lisensrådgivere i Norden
 • 41 lisensrådgivere i Norge
Kapasitet til å håndtere store kunder på tvers av landegrensene – med lokal rådgivning