Agenda Tønsberg

   

 
 

08:30  Registrering og messevandring
09:00 Offisiell åpning av messeområdet
09:30 Plenumsforedrag
 
Parallellsesjoner:
 
 
Tema Cloud
Collaboration
Consumerization Re-imagine IT
10.45
Datarom for fremtiden: Hvordan bygge din egen ”Private Cloud” (Basert på din eksisterende infrastruktur)
Mange bedrifter krever at intern IT-produksjon skal bli mer lik Nettskyen; fleksibel, umiddel-bar, selvbetjent, enkel og rimelig.
Les mer
Foredragsholder: Morten Holsve Johansen, HP Norge
Visuell kommunikasjon
Ansatte ønsker i økende grad å samhandle fra hvor som helst - med hva som helst.
Les mer
Foredragsholder: Sveinung Bjerk Amundsen
Windows 8 og Atea Client Design såklart!
Atea har rullet ut over 2,5 milloner PC`er med Windows 7, og vi er godt forberedt når Windows 8 lanseres til høsten.
Les mer
Foredragsholder: Arild Fevang
 
Re-imagine nearly everything – utfordringer og løsninger for IT-avdelingen
Nye produkter og tjenester fra gigantene Google, Apple, Facebook, Amazon m. fl har et individfokus og mange snakker om en ny megatrend som kalles “konsument-orientering”.
Les mer
Foredragsholder: Vidar Bakke 
11.30 Lunsj
12.30
Skyer på datarommet?
Med Windows Server 2012 og System Center 2012 har Microsoft lovt å revolusjonere datasenteret, HP det samme med sin Converged Infrastructure.
Les mer 
Foredragsholder: Steinar Aalvik, Christoffer Lokrheim
Opplev den nye Microsoft Share- Point og Office -  få ekte Arbeidsglede med på kjøpet!
Ny versjon av Microsoft Share-Point og Office er rundt hjørnet. Utfordringen er ikke lenger teknologien, men hvordan du utnytter og introdusere den i virksomheten.
Les mer 
Foredragsholder: Mads Thrane og Thorbjørn Værp
Det Frie Valg
Grensene mellom privatliv og arbeid viskes ut. Det betyr at medarbeidere har ulike ønsker og behov for IT-utstyr.
Les mer
Foredragsholder: Børge Olsen
Borderless Network
Utviklingen inne Cloudtjenester, datasenter og consumerization har utfordret den tradisjonelle måten å tenke infrastruktur-design på. Hvordan tilby en  dynamiske infrastruktur fra klient til "clouden"?
Foredragsholder: Tor Erik Risberg, Cisco
13.35
IBM Pure Systems
En tett integrert løsning med unike servere, nettverk med ekstrem kapasitet, virtualisert lagring og administrasjon fra ETT sted med mulighet for en smart Cloud løsning.  
Les mer
Foredragsholder: Svein Trulsrud, IBM
Gammel telefoni – kast eller invester?
Har du en “gammeldags” telefoniplattform? Lurer du på om du skal gå over til en ren mobil løsning eller har du ønsker om å bytte til Microsoft Lync eller annen samhandlings-løsning?
Les mer
Foredragsholder: Morten Haugen og Hans Eilif Jahns
VDI (desktop virtualisering)
Atea kan tilby VDI til våre kunder fra flere leverandører, da fortrinnsvis Citrix, VMware og Microsoft. Som en del av Atea Client Design® tilbyr vi VDI optimalisert for den enkelte kunde.
Les mer
Foredragsholder: Borger Kruge, Tomas Nordahl Olsen, Ronny Nævra
One Infrastructure
One Infrastructure er Ateas tilnærming til hvordan vi bygger god IT infrastruktur som understøtter virksomheters målsettinger og behov
Les mer.
Foredragsholder: Tom Reffhaug

 
14.40
Private Cloud/Multisite datasenter
For å kunne understøtte virksomhetens kritiske applikasjoner ser vi en klar trend at flere ønsker to eller flere datasenter som alle er aktive.
Les mer
Foredragsholder: Tore Eikanger
Utskrift- og rekvisita levert som tjeneste fra Atea
Endringer er i ferd med og skje etter de siste års inntog av elektroniske metoder for å distribuere papir på. Man jobber mer og mer digitalt, men papiret er fortsatt en nødvendighet.
Les mer
Foredragsholder: Rune Ellingsen
Apple
Alle offentlige og private virksomheter skal kunne benytte mobile enheter som Smarttelefoner og Nettbrett som sitt primære arbeids-verktøy på en sikker måte. Hør mer om trender, muligheter og løsninger for din bedrift.
Foredragsholder: Nils Erik Øyestaul
Big Data
Med en stadig økende mengde data, både fra interne og eksterne kilder, og med stadig økende krav til effektivi-sering, tilgjengelig-het og sikkerhet, er det mange spørsmål våre kunder er opptatt av.
Les mer 
Foredragsholder: Kjetil Lund Paulsen

15.25 Messevandring
16.00 Debatt plenum
17.00 Messevandring med konkurranser og servering
18:00 Middag med underholdning   
21:00 Offisielt program slutt